WEBINÁŘ – ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V MATEMATICE NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: Seznámení s principy Hejného metody
Zaměření: Seznámení s principy Hejného metody
 

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

13. 10. 2021, 15:00 - 18:30
14. 10. 2021, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Blažová
Mgr. Daniel Vybíral

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření:
 Seznámení s principy Hejného metody
Forma: videokonference na platformě ZOOM

Seminář je rozdělen do 4 bloků po 90 minutách vždy s minimálně 30 minutovou přestávkou. 

Webinář je určen především pro učitele 2. st ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Dobré porozumění pojmům a vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje množství různých matematických prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipována průřezem na 1. stupni ZŠ, jak jsou zavedena (případně pokračují) na 2. stupni ZŠ a k jakým matematickým dovednostem a pojmům směřují. Pracovní dílny budou rozvrženy do dvou výukových dnů. Každý výukový den bude členěn do dvou bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou. Dny budou zaměřeny na následující oblasti: 

1. den

2 x 90 minut (mezi 90 minutovými bloky je 30 minut přestávka)

Aktivní seznámení účastníků s východisky vyučovací metody profesora Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus), s cíli výuky metody genetického konstruktivismu a jejími principy, se změnou role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka. 

Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka. Seznámení s některým vybraným prostředím.

2. den

2 x 90 minut (mezi 90 minutovými bloky je 30 minut přestávka)

Rozvoj číselných představ. Budování dobrého porozumění číslům (celým, racionálním, iracionálním), číselným operacím a relacím. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmům. Od manipulací k představám a abstrakci. 

Vše bude ilustrováno na příkladech z praxe. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde