WEBINÁŘ – ZÁKLADY HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: Seznámení s Hejného metodou - principy a poznávací proces
Zaměření: Seznámení s Hejného metodou - principy a poznávací proces

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

24. 3. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 17. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření
: Seznámení s Hejného metodou - principy a poznávací proces

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.
Pro získání osvědčení je nutné splnit podmínku 100% účasti.


První webinář bude zaměřen na principy Hejného metody a poznávací proces, navazující druhý webinář(4. 4. 2022) na ukázky z vybraných základních prostředí. Možno absolvovat i samostatně.

Seminář „Seznámení s Hejného metodou“ je určen pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří s metodou začínají. Budeme se věnovat principům Hejného metody, v čem spočívá role učitele ve výuce matematiky podle této metody a jak pracovat se žáky, aby docházelo k naplňování principů HM. Pozornost také zaměříme na poznávací proces žáků. Na semináři budou řešena vybraná matematická témata v rámci různých prostředí HM, převážně z učebnic A, B.
Seminář bude rozdělen na dvě navazující 4 hod setkání pro účastníky, kteří s metodou začínají. Učitelé, kteří již absolvovali úvodní 4 hod seminář v minulosti, se mohou přihlásit i samostatně pouze na druhý 4 hod seminář.
  1. seminář: První čtyřhodinový seminář bude zaměřen na seznámení s principy HM, na seznámení s poznávacím procesem žáků, na změnu role učitele.
  2. seminář: Druhý čtyřhodinový seminář bude zaměřen na ukázky úloh z vybraných výukových prostředí z učebnic A a B.
 
Komu je určeno: Učitelů matematiky na 2. stupni, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, ředitelům škol a školských zařízení, učitelům – vedoucím zájmových kroužků a klubů.

Vzdělávací cíl: Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na druhém stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde