ZÁKLADY HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ (WEBINÁŘ)

Zaměření: Principy HM s důrazem na rozvoj osobnosti a techniky sebereflexe žáka ve 3. ročníku

Zaměření: Principy HM s důrazem na rozvoj osobnosti a techniky sebereflexe žáka ve 3. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 5. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

13. 1. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová
Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ, zaměření na Principy HM s důrazem na rozvoj osobnosti a techniky sebereflexe žáka ve 3. ročníku.
  1. Aktivní seznámení s  12 základními principy, které jsou poskládány tak, aby nejen žáci 3. ročníku mohli objevovat matematiku sami a s radostí. Výuka matematiky přináší bezpočet situací, které mají potenciál k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. S jehož možnostmi se účastník seznámí způsobem, který může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Učitel v roli průvodce organizuje hodinu, zadává žákům vhodné úlohy a řídí jejich diskuze. Při těchto diskusích se žáci setkávají s potřebou zvládat pravidla respektující komunikace a volit vhodnou strategii vzájemného jednání. Souvisí s tím i přijmutí nebo odmítnutí strategie spolužáka. Cílem je, aby komunikace mezi žáky plynula přirozeně, kultivovaně a věcně (účastník v roli učitele). 
  3. Jednou z hlavních motivací profesora Hejného při vytváření nové metody byl důraz na to, aby se děti nenechaly v životě manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak samy o sobě vědí, co je pro ně správné, respektují druhého a umí se rozhodovat. Dokonce statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky přirozeně objevují také základy sociálního a mravního chování.
  4. Formativní hodnocení a metody sebereflexe jsou nedílnou součástí každé hodiny matematiky. Účastníkům bude nabídnuta možnost a prostor vytvořit vlastní způsoby sebereflexe vlastního vzdělávání s ohledem na vlastní třídu.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody
Dále doporučujeme navštívit 3. 2. 2021: 6/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Přednost operací I, Dělení se zbytkem ve 3. ročníku.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.