Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha) - 5. ročník

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 5. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 5. ročníku

Místo konání: FZŠ Táborská, Tábosrká 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: říjen 2019 - červen 2020, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: mírně pokročilí (alespoň 3 roky výuky matematiky Hejného metodou, ideálně v 2. – 4. ročníku ZŠ)
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 5. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 5. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost). Velký důraz bude kladen na matematickou podstatu jednotlivých úloh i celých prostředí.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 5. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

 

A. Předpokládá se, že účastník si předem propočítá úlohy z daného tématu (na úrovni žáka), se kterými bude na semináři pracovat. U některých úloh si vytvoří gradovanou sérii úloh s ohledem na žáky z vlastní třídy. Na semináři bude prostor pro diskuzi nad jednotlivými řešitelskými strategiemi účastníků, jejich výhodností a vhodností.

 

B. Druhá část každého semináře bude věnována didaktickým aspektům daného tématu. Očekává se, že se rozvine diskuze nad možnosti, jak danou problematiku zařazovat do výuky, které typy aktivit se účastníkům osvědčily a které nikoliv.

 

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

 

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů:

Pondělí 7. říjen 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Opakování ze 4. ročníku

Pondělí 18. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Sčítání a odčítání, Násobení a dělení

Pondělí 16. prosinec 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Mnohoúhelník, Dělitelnost

Pondělí 13. leden 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Část, Zlomek, Desetinné číslo, Objem, Povrch

Pondělí 3. únor 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Práce s daty, Konstrukce

Pondělí 24. únor 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Biland a ciferník, Vennův diagram

Pondělí 9. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Řady, Pravděpodobnost a náhoda

Pondělí 30. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Úhel, Rovnice II

Pondělí 4. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematciká prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Desetinné číslo, Zlomek, Geometrie

Pondělí 1. červen 2020 (14:00 – 17:30Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Velká čísla, Logika