SEMINÁŘE A KURZY

Pořádáme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. Nejvyhledávanější jsou tzv. šablony a letní školy.

Zúčastněte se otevřeného kurzu.

Přidejte se k 12 000 učitelům, kteří prošli našimi semináři.

Zaměření: Od půlení koláče ke sčítání zlomků o různém jmenovateli
 

Přihlašování do 18. 10. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 11 míst.

Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ - webinář

on-line, 19. 10. 2021, 15:00 - 21. 10. 2021, 18:30, 8 x 45 min.

Zaměření: Cesta k dobrému porozumění číselným soustavám (Kameny, Biland…)
 

Na tento termín se již nelze přihlásit

Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ - webinář

on-line, 19. 10. 2021, 15:00 - 21. 10. 2021, 18:30, 8 x 45 min.

Zaměření: Dělitelnost
 

Na tento termín se již nelze přihlásit

Zaměření: Úvod, Dřívka, Autobus, Bludiště
 

Přihlašování do 18. 10. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 3 míst.

Zaměření: Krokování, Stavitelé

Na tento termín se již nelze přihlásit

Zaměření: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 4. ročník, 2. část

Přihlašování do 20. 10. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Zaměření: Obrázky, Schody

Přihlašování do 27. 10. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Součtové trojúhelníky, Vláčky a Matematické rozcvičky pro 1. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 1. ročník, 3. část

Přihlašování do 3. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 3 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ - Budování představ o tvarech a jejich vlastnostech prostřednictvím řešení úloh v manipulativních prostředích Skládání papíru, Dřívka, Parkety, Geoboard)
 

Přihlašování do 3. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 11 míst.

Zaměření: Hejného metoda a její příspěvek rozvoji digitální gramotnosti žáků - práce s daty (prostředí Dětský park, Rodina, Vývojové diagramy a další)
 

Přihlašování do 3. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Budování pojmu obsah, vlastnosti rovinných útvarů
 

Přihlašování do 3. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: Podlaháři, Bludiště, Video jako nástroj diagnostiky - Popeláři
 

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Rytmus, Krokování, Schody, Beebot
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 1. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 1. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

 

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: Budování pojmu, Mříž – geometrie v prostředí mříže, Zlomky – Egyptské dělení, Pavučiny
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 2. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Budování pojmu objem, Zlomky – modelování, operace se zlomky, Jazyk písmen, Pythagorova věta
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 2. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 1. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 1. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 1. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 1. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Seznámení s principy, Dřívka -  manipulativní geometrie, Šipkové grafy, Krokování
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 2. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Budování pojmu, Mříž – vlastnosti trojúhelníků, Součinové čtverce, Sítě těles
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 2. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 4. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Východiska, cíle a principy vyučovací metody prof. Hejného -  vyučování orientované na budování schémat, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka, koncepce učiva v učebnicích Hejného

Přihlašování do 9. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 19 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 11 míst.

Zaměření: Budování pojmu, Mříž – geometrie v prostředí mříže, Zlomky – Egyptské dělení, Pavučiny
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Budování pojmu objem, Zlomky – modelování, operace se zlomky, Jazyk písmen, Pythagorova věta
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Seznámení s principy, Dřívka -  manipulativní geometrie, Šipkové grafy, Krokování
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 2. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Budování pojmu, Mříž – vlastnosti trojúhelníků, Součinové čtverce, Sítě těles
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele 2. stupně ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Tři „strašáci“: Kombinatorika, Pravděpodobnost, Statistika na milé návštěvě 1. stupně
 

Přihlašování do 16. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Cesta k dobrému porozumění rovnicím (Váhy, Vláčky, Lesoň, Myslím si číslo… v izomorfních zadáních)
 

Přihlašování do 16. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: Gradované úlohy
 

Přihlašování do 16. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Dělení jednociferným číslem, Rovinné útvary II pro 4. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 4. ročník, 3. část

Přihlašování do 18. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 11 míst.

Zaměření: Podlaháři, Dřívka

Přihlašování do 18. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně, tvorba úloh snadných i náročnějších, různé žákovské postupy řešení

Přihlašování do 23. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Zaměření: Dřívka, Schody, Rámcový vzdělávací program v MŠ propojený na Hejného metodu - Otevírání světa tvarů
 

Přihlašování do 24. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Parkety, Skládání papíru, Bludiště pro 1. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 1. ročník, 4. část

Přihlašování do 1. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Zaměření: Autobus, Pohádky

Přihlašování do 1. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Hejného metoda a její příspěvek rozvoji finanční gramotnosti žáků - Slovní úlohy v prostředí mince, o zdražování a zlevňování ceny, spoření, o průměrných cenách atd.
 

Přihlašování do 1. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: Operace aditivní i multiplikativní, pamětné i písemné. Automatizace číselných spojů s porozuměním
 

Přihlašování do 1. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Rovnice - budování pojmu rovnice v různých prostředích (mince, váhy, šipkové grafy a hadi, myslím si číslo,...)
 

Přihlašování do 1. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Římská čísla, Práce s daty I pro 4. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 4. ročník, 4. část

Přihlašování do 8. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: Papírnictví, Pohádky, Formativní hodnocení v MŠ - Obrázky
 

Přihlašování do 8. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Poptejte seminář pro vaši školu