SEMINÁŘE A KURZY

Pořádáme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. Nejvyhledávanější jsou tzv. šablony.

Zúčastněte se otevřeného kurzu.

Přidejte se k 12 000 učitelům, kteří prošli našimi semináři.

Zaměření: Písemné sčítání, Mříž I, Algebrogramy pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 1. část

Na tento termín se již nelze přihlásit

Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou

Praha, 24. 9. 2020, 15:00 - 8. 10. 2020, 18:30, 8 x 45 min.

Zaměření: Principy Hejného metody, Hranolky, Popeláři, Podlaháři, Bludiště

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 21. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 10 míst.

Zaměření: VOBS, Geoboard a mříž, Šipkové grafy, Egyptské dělení
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: Budování pojmu Objem, Součinové čtverce, Zlomky, Gradované testy
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: Principy HM, Dřívka, Autobus, Papírnictví
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

Zaměření: Principy HM, Autobus, Hadi, Dřívka
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 8 míst.

Zaměření: 3. ročník: Rovnice, Rodokmen, Slovní úlohy, Čtvercová mříž
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Přihlašování do 25. 9. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Indické násobení, Dělení pro 3. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 2. část

Přihlašování do 12. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově

Praha, 15. 10. 2020, 15:00 - 22. 10. 2020, 18:30, 8 x 45 min.

Zaměření: Úvod do Hejného metody, Stavitelé, Dřívka, Papírnictví

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 12. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Na tento termín se již nelze přihlásit

Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ

Praha, 17. 10. 2020, 09:00 - 16:15, 8 x 45 min.

Zaměření: Principy vyučování matematice Hejného metodou a práce v prostředích (Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard)

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Na tento termín se již nelze přihlásit

Přihlašování do 1. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 4 míst.

Zaměření: Budování porozumění číslům a číselným operacím u žáků 1.-3.ročníku ZŠ. Od hry a dramatizace k počítání s porozuměním

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 1. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 3 míst.

Zaměření: Budování porozumění číselným vztahům, zlomkům a racionálním číslům a slovním úlohám u žáků 3.-5. ročníku ZŠ

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 1. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Zaměření: VOBS, Krokování, Dřívka, Pavučiny
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 1. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Zaměření: Budování pojmu Zlomek, Jazyk písmen, Trojúhelník, Gradované úlohy

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 1. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 2 míst.

Zaměření: Sítě krychle, Číselná osa pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 3. část

Přihlašování do 2. 11. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově

Praha, 5. 11. 2020, 15:00 - 12. 11. 2020, 18:30, 8 x 45 min.

Zaměření: Úvod do Hejného metody, Krokování, Rytmus, Schody, Autobus

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 2. 11. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: 4. ročník: Dělení a dělitelnost, Šipkové grafy, Rovinné útvary, Práce s daty
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: VOBS, Krokování, Dřívka, Pavučiny
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Autobus, Hranolky, Podlaháři, Popeláři
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Zaměření: 5. ročník a přesah na 2. stupeň ZŠ: Desetinná čísla, 3D míra, Konstrukce
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: 4. ročník: Dělení a dělitelnost, Šipkové grafy, Rovinné útvary, Práce s daty
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 11 míst.

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 1 míst.

Zaměření: Budování pojmu Obsah, Algebraické výrazy I, Kombinatorika, Geometrické konstrukce
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Budování pojmu Rovnice, Mocniny, Množiny bodů dané vlastnosti, Algebraické výrazy II
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: Principy Hejného metody, Krokování, Stavitelé, Bludiště
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 2 míst.

Zaměření: 3. ročník ZŠ: Násobení, Čtvercová mříž, Siť krychle, Tabulka 100
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

Zaměření: 5. ročník a přesah na 2. stupeň ZŠ: Desetinná čísla, 3D míra, Konstrukce
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

Zaměření: Budování pojmu Obsah, Algebraické výrazy I, Kombinatorika, Geometrické konstrukce
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ: Od her a manipulací k porozumění tvarům, vztahům mezi nimi a jejich obsahu, obvodu.
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 8 míst.

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Na tento termín se již nelze přihlásit

Zaměření: Budování pojmu Obsah, Algebraické výrazy I, Kombinatorika, Geometrické konstrukce
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: Budování pojmu Rovnice, Mocniny, Množiny bodů dané vlastnosti, Algebraické výrazy II
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 12 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ: Od manipulací k rýsování a konstrukcím, od stavění k tělesům.
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Plynulý přechod z předškolní do školní matematiky
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 23. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Plynulý přechod z matematiky 1. stupně ZŠ na vyšší stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 11 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: VOBS, Krokování, Pavučiny
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Budování pojmu Zlomek, Trojúhelník, Gradované úlohy
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 30. 10. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou

Praha, 19. 11. 2020, 15:00 - 26. 11. 2020, 18:30, 8 x 45 min.

Zaměření: Číslo, Rodina, Obrázky, Pohádky

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 16. 11. 2020

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Zaokrouhlování, Písemné odčítání pro 3. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 4. část

Na tento termín se již nelze přihlásit

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ

Chýně, 13. 1. 2021, 14:30 - 18:00, 4 x 45 min.

Zaměření: Principy HM s důrazem na rozvoj osobnosti a techniky sebereflexe žáka ve 3. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 5. část

Přihlašování do 11. 1. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Zaměření: Přednost operací I, Dělení se zbytkem pro 3. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 6. část

Přihlašování do 1. 2. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Zaměření: Parkety, Přednost operací II pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 7. část

Přihlašování do 15. 2. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Zaměření: Tabulka 0 – 99, Mříž II pro 3. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 8. část

Přihlašování do 22. 3. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Zaměření: Násobení pod sebou, Rýsování pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 9. část

Přihlašování do 19. 4. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

Zaměření: Kvádr, Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 10. část

Přihlašování do 17. 5. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 20 míst.

SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Poptejte seminář pro vaši školu