Veřejné seriály seminářů

Seriál samostatných seminářů nabízí možnost absolvovat ucelenou sérii k vybranému tématu (např. konkrétnímu ročníku ZŠ) nebo pouze vybrané části. Certifikát je vystavován po každém jednom dílu.

Školní rok 2021/2022

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Místo konání: on line semináře
Čas konání: úterý, případně pondělí od 14:30 do 18:00
Termíny: ZDE
Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 1. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle modrých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s..
Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:
Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.
Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům.
Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku.
Každý seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s klíčovými tematickými celky pro dané období, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry kopírovat organizaci práce ve třídě. Účastníci se seznámí s matematickým, didaktickým i osobnostně sociálním aspektem daného tematického celku řešením úloh včetně organizace práce ve třídě.
  2. Účastníci si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii tak, aby mohli tento nástroj aktivně využívat ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti dětí ve vlastní třídě.
  3. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.
  4. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.
Témata:
1/10: Krychlové stavby, Figurky a Rytmus, Principy HM pro 1. ročník ZŠ
2/10: Krokování, Dětský park a Tabulky pro 1. ročník ZŠ
3/10: Součtové trojúhelníky, Vláčky a Matematické rozcvičky pro 1. ročník ZŠ
4/10: Parkety, Skládání papíru, Bludiště pro 1. ročník ZŠ
5/10: Hadi, Dřívka, Šifra pro 1. ročník ZŠ
6/10: Autobus, Myšlené číslo, Schody pro 1. ročník ZŠ
7/10: Abaku, Barevné trojice, Míra v HM pro 1. ročník ZŠ
8/10: Sousedé, Šotek, Určování času pro 1. ročník ZŠ
9/10: Hadi s podmínkou, Peníze/mince, Krychlové stavby a jejich přestavba pro 1. ročník ZŠ
10/10: Rodina, Výstaviště, Kalendář, Děda Lesoň pro 1. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku

Místo konání: on line semináře
Čas konání: zřejmě úterý od 14:30 do 18:00 (nebo dle dohody), celkem 10 seminářů v průběhu školního roku, zhruba každé tři týdny jedno setkání
Termíny: ZDE
Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Lektoři: Mgr. Petra Sadílková, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Marta Kuchaříková, Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Štěpán Ročák
Zaměření: mírně pokročilí (předpokládá se, že účastník zná ta prostředí a úlohy, které byly zařazeny v 1. – 3. ročníku alespoň na základní úrovni), není nezbytné absolvovat celý seriál, je možné se zúčastnit jen jednotlivých seminářů.  
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 4. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle červených učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s..
Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:
Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 4. ročníku základní školy Hejného metodou.
Účastníci se seznámí především s novými prostředími, která jsou zaváděna v 4. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. V prostředích, kde se navazuje na znalosti z výuky v 1. – 3. ročníku, bude vždy dané prostředí stručně zavedeno, ale důraz bude kladen na úroveň pro 4. ročník.
Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky ve 4. ročníku.
Témata: 

1/10: Hledáme skrytý objekt, Rovinné útvary I pro 4. ročník ZŠ
2/10: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ
3/10: Dělení jednociferným číslem, Rovinné útvary II pro 4. ročník ZŠ
4/10: Římská čísla, Práce s daty I pro 4. ročník ZŠ
5/10: Schody pod nulou, Geometrie I pro 4. ročník ZŠ
6/10: Zlomky I, Tělesa pro 4. ročník ZŠ
7/10: Velká čísla, Manipulativní geometrie pro 4. ročník ZŠ
8/10: Zlomky II, Dělitelnost pro 4. ročník ZŠ
9/10: Kombinatorika a statistika, Záporná čísla pro 4. ročník ZŠ
10/10: Práce s daty II pro 4. ročník ZŠ, výhled do 5. ročníkuINFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlašují na jednotlivé semináře nebo části seriálů zvlášť. Za každý jednotlivý seminář nebo část seriálu obdrží účastník certifikát. Nikoliv za celý sériál. 

Storno podmínky seminářů: odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.