Veřejné seriály seminářů

Seriál samostatných seminářů nabízí možnost absolvovat ucelenou sérii k vybranému tématu (např. konkrétnímu ročníku ZŠ) nebo pouze vybrané části. Certifikát je vystavován po každém jednom dílu.

AKCE 4+1 ZDARMA! Zúčastněte se čtyř dílů ze seriálu k jednomu ročníku a pátý máte zdarma. Po zaplacení čtyř seminářů napište na [email protected] a přihlásíme vás ručně na vybraný pátý díl z daného seriálu.

Odkazy na jednotlivé seriály: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník

Školní rok 2023/2024

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Místo konání: on-line semináře

Čas konání: STŘEDA od 14:30 do 18:00 (dle rozpisu)

Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Průvodce: Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková

Lektoři: Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Petra Sadílková, PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Eva Janšová

Zaměření: začátečníci

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 1. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle modrých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů: Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna,a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou. Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku. Obsah jednotlivých seminářů je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku, důraz bude kladen na problémové úlohy vždy zhruba na další měsíc, nebudou tedy jednotlivá prostředí prodiskutována v celém rozsahu, ale vždy jen na nejbližší období. Obsah jednotlivých seminářů/dílen vždy předchází obsahu výuky v následujícím období. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce matematiky a popřípadě je v dalším semináři reflektovat.

Termíny:
1/10: Krychlové stavby, Figurky a Rytmus, Principy HM pro 1. ročník ZŠ
2/10: Krokování, Dětský park a Tabulky pro 1. ročník ZŠ
3/10: Součtové trojúhelníky, Vláčky a Matematické rozcvičky pro 1. ročník ZŠ
4/10: Parkety, Skládání papíru, Bludiště pro 1. ročník ZŠ
5/10: 
Hadi, Dřívka, Šifra pro 1. ročník ZŠ
6/10: Autobus, Myšlené číslo, Schody pro 1. ročník ZŠ
7/10: Abaku, Barevné trojice, Míra v HM pro 1. ročník ZŠ
8/10: Sousedé, Šotek, Určování času pro 1. ročník ZŠ
9/10: Hadi s podmínkou, Peníze/mince, Krychlové stavby a jejich přestavba pro 1. ročník ZŠ
10/10: Rodina, Výstaviště, Kalendář, Děda Lesoň pro 1. a 2. ročník ZŠ


AKCE 4+1 ZDARMA! Zúčastněte se čtyř dílů ze seriálu k jednomu ročníku a pátý máte zdarma. Po zaplacení čtyř seminářů napište na [email protected] a přihlásíme vás ručně na vybraný pátý díl z daného seriálu.
 

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku

Místo konání: on-line semináře

Čas konání: ÚTERÝ od 14:30 do 18:00 (dle rozpisu)

Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Průvodce: Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jana Kotrbatá

Lektoři: Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková, Mgr. Petra Sadílková, PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Eva Janšová

Zaměření: mírně pokročilí (předpokládá se, že účastník zná ta prostředí a úlohy, které byly zařazeny v 1. ročníku alespoň na základní úrovni), není nezbytné absolvovat celý seriál, je možné se zúčastnit jen jednotlivých seminářů.  

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 2. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle zelených učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů: Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 2. ročníku základní školy Hejného metodou. Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 2. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. V prostředích, kde se navazuje na znalosti z výuky v 1. ročníku, bude vždy dané prostředí velmi stručně zopakováno/zavedeno, ale důraz bude kladen na úroveň pro 2. ročník. Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 2. ročníku. Obsah jednotlivých seminářů je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku, důraz bude kladen na problémové úlohy vždy zhruba na další měsíc, nebudou tedy jednotlivá prostředí prodiskutována v celém rozsahu, ale vždy jen na nejbližší období. Obsah jednotlivých seminářů/dílen vždy předchází obsahu výuky v následujícím období. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce matematiky a popřípadě je v dalším semináři reflektovat.


Termíny: 
1/10: Součtové trojúhelníky, Dětský park a Děda Lesoň pro 2. ročník ZŠ
2/10: Pavučiny, Mince, Cik-cak čtverce (sčítalka), Sousedé pro 2. ročník ZŠ
3/10: Krychlové stavby, Barevné trojice, Schody, Úlohy o věku - bůh Chronos pro 2. ročník ZŠ
4/10: Krychlové stavby a kombinatorika, Krokování, Tabulky pro 2. ročník ZŠ
5/10: 
Sítě krychle, Násobení 2, 3, 4, 5, Zlomky, didaktická hra Tleskni, dupni pro 2. ročník ZŠ
6/10: Součinové čtverce, Jeviště, Didaktická hra SOVA pro 2. ročník ZŠ
7/10: Geoboard, Slovní úlohy o čase, Autobus pro 2. ročník ZŠ
8/10: Násobení 6, 7, 8, 9, Obsah a obvod mnohoúhelníků, Pokojíček pro 2. ročník ZŠ
9/10: Tabulka čísel - Parkety, Vláčky, Výstaviště pro 2. ročník ZŠ
10/10: Autobus, Závislosti s dřívky, Zlomky pro 2. ročník ZŠ


AKCE 4+1 ZDARMA! Zúčastněte se čtyř dílů ze seriálu k jednomu ročníku a pátý máte zdarma. Po zaplacení čtyř seminářů napište na [email protected] a přihlásíme vás ručně na vybraný pátý díl z daného seriálu.
 

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku

Místo konání: on-line semináře

Čas konání: STŘEDA od 14:30 do 18:00 (dle rozpisu), celkem 10 seminářů v průběhu školního roku, zhruba každé tři týdny jedno setkání.  

Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Průvodce: Mgr. Petra Sadílková, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Eva Janšová

Lektoři: Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková, PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Romana Adamcová, 

Zaměření: mírně pokročilí (předpokládá se, že účastník zná ta prostředí a úlohy, které byly zařazeny v 1. – 2. ročníku alespoň na základní úrovni), není nezbytné absolvovat celý seriál, je možné se zúčastnit jen jednotlivých seminářů.  

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 3. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle oranžových učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů: Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku ve 3. ročníku základní školy Hejného metodou. Účastníci se seznámí především s novými prostředími, která jsou zaváděna ve 3. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. V prostředích, kde se navazuje na znalosti z výuky v 1. – 2. ročníku, bude vždy dané prostředí velmi stručně zopakováno/zavedeno, ale důraz bude kladen na úroveň pro 3. ročník. Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky ve 3. ročníku. Obsah jednotlivých seminářů je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku, důraz bude kladen na problémové úlohy vždy zhruba na další měsíc, nebudou tedy jednotlivá prostředí prodiskutována v celém rozsahu, ale vždy jen na nejbližší období. Obsah jednotlivých seminářů/dílen vždy předchází obsahu výuky v následujícím období. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce matematiky a popřípadě je v dalším semináři reflektovat.

Termíny:
1/10: Písemné sčítání, Mříž I pro 3. ročník ZŠ
2/10: Algebrogramy, Indické násobení pro 3. ročník ZŠ
3/10: Dělení, Sítě krychle pro 3. ročník ZŠ
4/10: Číselná osa, Zaokrouhlování pro 3. ročník ZŠ
5/10: Písemné odčítání, Přednost operací I pro 3. ročník ZŠ
6/10: Dělení se zbytkem, Parkety pro 3. ročník ZŠ
7/10: Přednost operací II, Tabulka 0-99 pro 3. ročník ZŠ
8/10: Mříž II, Násobení pod sebou pro 3. ročník ZŠ
9/10: Rýsování, Kvádr pro 3. ročník ZŠ
10/10: Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ a výhled do 4. ročníku ZŠ


AKCE 4+1 ZDARMA! Zúčastněte se čtyř dílů ze seriálu k jednomu ročníku a pátý máte zdarma. Po zaplacení čtyř seminářů napište na [email protected] a přihlásíme vás ručně na vybraný pátý díl z daného seriálu.
 

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku

Místo konání: on-line semináře

Čas konání: PONDĚLÍ od 14:30 do 18:00 (dle rozpisu), celkem 10 seminářů v průběhu školního roku, zhruba každé tři týdny jedno setkání.  

Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Průvodce: PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Magdalena Málková

Lektoři: Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková, Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Petra Sadílková, Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Eva Janšová

Zaměření: mírně pokročilí (předpokládá se, že účastník zná ta prostředí a úlohy, které byly zařazeny v 1. – 3. ročníku alespoň na základní úrovni), není nezbytné absolvovat celý seriál, je možné se zúčastnit jen jednotlivých seminářů.  

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 4. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle červených učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů: Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku ve 4. ročníku základní školy Hejného metodou. Účastníci se seznámí především s novými prostředími, která jsou zaváděna v 4. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. V prostředích, kde se navazuje na znalosti z výuky v 1. – 3. ročníku, bude vždy dané prostředí velmi stručně zopakováno/zavedeno, ale důraz bude kladen na úroveň pro 4. ročník. Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky ve 4. ročníku. Obsah jednotlivých seminářů je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku, důraz bude kladen na problémové úlohy vždy zhruba na další měsíc, nebudou tedy jednotlivá prostředí prodiskutována v celém rozsahu, ale vždy jen na nejbližší období. Obsah jednotlivých seminářů/dílen vždy předchází obsahu výuky v následujícím období. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce matematiky a popřípadě je v dalším semináři reflektovat.


Termíny: 
1/10: Hledáme skrytý objekt, Rovinné útvary I pro 4. ročník ZŠ
2/10: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ
3/10: Dělení jednociferným číslem, Rovinné útvary II pro 4. ročník ZŠ
4/10: Římská čísla, Práce s daty I pro 4. ročník ZŠ
5/10: 
Schody pod nulou, Geometrie I pro 4. ročník ZŠ
6/10: Zlomky I, Tělesa pro 4. ročník ZŠ
7/10: Velká čísla, Manipulativní geometrie pro 4. ročník ZŠ
8/10: Zlomky II, Dělitelnost pro 4. ročník ZŠ
9/10: Kombinatorika a statistika, Záporná čísla pro 4. ročník ZŠ
10/10: Práce s daty II pro 4. ročník ZŠ, výhled do 5. ročníku ZŠ


AKCE 4+1 ZDARMA! Zúčastněte se čtyř dílů ze seriálu k jednomu ročníku a pátý máte zdarma. Po zaplacení čtyř seminářů napište na [email protected] a přihlásíme vás ručně na vybraný pátý díl z daného seriálu.
 

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 5. ročníku

 

Místo konání: on-line semináře

Čas konání: ČTVRTEK od 14:30 do 18:00 (dle rozpisu), celkem 10 seminářů v průběhu školního roku, zhruba každé tři týdny jedno setkání.  

Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Průvodce: Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jaroslava Kloboučková

Lektoři: Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Petra Sadílková, PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Eva Janšová, Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková

Zaměření: mírně pokročilí (předpokládá se, že účastník zná ta prostředí a úlohy, které byly zařazeny v 1. – 4. ročníku alespoň na základní úrovni), není nezbytné absolvovat celý seriál, je možné se zúčastnit jen jednotlivých seminářů.  

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle hnědých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů: Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 5. ročníku základní školy Hejného metodou. Účastníci se seznámí především s novými prostředími, která jsou zaváděna v 5. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. V prostředích, kde se navazuje na znalosti z výuky v 1. – 4. ročníku, bude vždy dané prostředí velmi stručně zopakováno/zavedeno, ale důraz bude kladen na úroveň pro 5. ročník. Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 5. ročníku. Obsah jednotlivých seminářů je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku, důraz bude kladen na problémové úlohy vždy zhruba na další měsíc, nebudou tedy jednotlivá prostředí prodiskutována v celém rozsahu, ale vždy jen na nejbližší období. Obsah jednotlivých seminářů/dílen vždy předchází obsahu výuky v následujícím období. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce matematiky a popřípadě je v dalším semináři reflektovat.


Termíny:
1/10: Váhy a Rovnice I pro 5. ročník ZŠ
2/10: Desetinná čísla pro 5. ročník ZŠ
3/10: Manipulativní geometrie a Zlomky pro 5. ročník ZŠ
4/10: Práce s daty a Dělitelnost pro 5. ročník ZŠ
5/10: 
Úhel a Rovnice II pro 5. ročník ZŠ
6/10: Geometrie v rovině a Množiny pro 5. ročník ZŠ
7/10: Geometrické konstrukce pro 5. ročník ZŠ
8/10: Racionální čísla a Velká čísla pro 5. ročník ZŠ
9/10: Geometrie v prostoru pro 5. ročník ZŠ
10/10: Číselné výrazy a Závěrečné úlohy pro 5. ročník, výhled do 6. ročníku


AKCE 4+1 ZDARMA! Zúčastněte se čtyř dílů ze seriálu k jednomu ročníku a pátý máte zdarma. Po zaplacení čtyř seminářů napište na [email protected] a přihlásíme vás ručně na vybraný pátý díl z daného seriálu.


INFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlašují na jednotlivé semináře nebo části seriálů zvlášť. Za každý jednotlivý seminář nebo část seriálu obdrží účastník certifikát. Nikoliv za celý sériál. 

Storno podmínky seminářů: odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.