Vícedenní školy

I v letošním roce nabízíme letní školy pobytové v rekreačním středisku na Vysočině a příměstské (tzn. bez ubytování) v Praze, Brně a Ostravě.

Informace k pořádání letních škol v souvislosti s aktuální situací ohledně COVID-19

Letní školy se daří pořádat v plánovaných termínech. Pro zvýšení ochrany zdraví všech účastníků i lektorů dodržujeme platná hygienická doporučení.
Aktuální požadavky a nařízení:
  • Disciplinované dodržování platného časového harmonogramu
  • V místnosti každé skupiny bude k dispozici dezinfekce a jednorázové rukavice (mikroténové), roušku/respirátor si každý účastník zajišťuje sám.
  • Při registraci budeme vyžadovat podpis prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • ÚČASTNÍCI BEZ ZAKRYTÉHO NOSU A ÚST A/NEBO ÚČASTNÍCI S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDOU VPUŠTĚNI DO AREÁLU KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY. 

Zároveň bychom rádi upozornili, že přihlášení přes systém je závaznou přihláškou a nejedná se o pouhou rezervaci místa.

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
 Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).
Storno podmínky vícedenních škol: odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.
V případě potřeby kontaktujte koordinátorky seminářů
seminare@h-mat.cz
+420 730 163 353

LŠ Praha 2020

Termín: 1. - 4. 7. 2020

Časová dotace: 24 x 45 min.

Příměstská letní škola = bez ubytování!

Zaměření: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Přihlašování na letní školu bude otevřené do 14. 6. 2020

LŠ Brno 2020

Termín: 7. - 10. 7. 2020

Časová dotace: 24 x 45 min.

Příměstská letní škola = bez ubytování!

Zaměření: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Přihlašování na letní školu bude otevřené do 14. 6. 2020

LŠ LUNA I 2020

Termín: 20. - 24. 7. 2020

Časová dotace: 32 x 45 min.

Pobytová letní škola = včetně ubytování!

Zaměření: 1. stupeň ZŠ, malotřídní školy 

Přihlašování na letní školu bude otevřené do 14. 6. 2020

LŠ LUNA II 2020

Termín: 27. - 31. 7. 2020

Časová dotace: 32 x 45 min.

Pobytová letní škola = včetně ubytování!

Zaměření: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ 

Přihlašování na letní školu bude otevřené do 14. 6. 2020

LŠ Ostrava 2020

Termín: 17. - 21. 8. 2020

Časová dotace: 32 x 45 min.

Příměstská letní škola = bez ubytování!

Zaměření: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ 

Přihlašování na letní školu bude otevřené do 14. 6. 2020

Předmatematická gramotnost

32x 45 min. Škola Hejného metody v předmatematické výchově I (MŠ - začátečníci, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)

1. stupeň základní školy

32x 45 min. Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I (1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)
32x 45 min. Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I (1. stupeň ZŠ - začátečníci 3. - 5. ročník, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)
32x 45 min. Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I (1. stupeň ZŠ - pokročilí 1. - 3. ročník: Plynulý přechod z předškolní do školní matematiky, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)
32x 45 min. Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I (1. stupeň ZŠ - pokročilí 3. - 5. ročník: Plynulý přechod z matematiky 1. stupně na vyšší stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)

2. stupeň základní školy

32x 45 min. Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I (2. stupeň ZŠ - začátečníci, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)
32x 45 min. Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I (2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí, hodinová dotace 32x 45 min., od 17. 8. 2020)