Letní školy didaktiky matematiky

Po úspěšném pilotním ročníku jsou letos na 3 letních školách 4 skupiny zaměřené na didaktiku matematiky využitelnou i učiteli, kteří neučí podle učebnic prof. Hejného. Principy a techniky Hejného metody lze do určité míry aplikovat i na běžnou výuku: diferenciace výuky, práce s chybou, aktivizace žáků, práce s nadanými žáky, vytváření sérií úloh se stoupající obtížností, formativní hodnocení, wellbeing... Všemu se budeme věnovat v kontextu konkrétních matematických témat prvního, respektive druhého stupně.

Přihlašování do 8. 7. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 6 míst.

Přihlašování do 8. 7. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

Na tento termín se již nelze přihlásit

Přihlašování do 5. 8. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Poptejte seminář pro vaši školu