Nabídka seminářů pro školy

Nabízíme uspořádání níže uvedených seminářů, které máme akreditované MŠMT v systému DVPP, u vás na škole. Pro realizaci semináře je zapotřebí učebna vybavená tabulí, počítačem a dataprojektorem či interaktivní tabulí.

JEDNODENNÍ KURZY

Otevřené termíny pro jednotlivce Poptávkový formulář pro školy/agentury/spolky

Ceny pro jednotlivce jsou uvedeny u vypsaného termínu. Ceny pro hromadná školení na školách/pro agentury/spolky v poptávkovém formuláři.

Rozsah kurzu Určeno pro pedagog. pracovníky Název kurzu
4 x 45 min. Předmatematická gramotnost, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, Střední školy Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou
Předmatematická gramotnost Webinář- Budování čísla a tvarů v předmatematické výchově Hejného metodou
Předmatematická gramotnost Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody
Předmatematická gramotnost Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody
Předmatematická gramotnost, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy Otevřená hodina vedená Hejného metodou
Předmatematická gramotnost Základy Hejného metody v předmatematické výchově
1. stupeň základní školy Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
1. stupeň základní školy Webinář – Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ
1. stupeň základní školy Hejného metoda vyučování matematice na 1. st. ZŠ – pro mírně pokročilé
1. stupeň základní školy Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
1. stupeň základní školy Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Webinář – Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Hejného metoda vyučování matematice na 2. st. ZŠ – pro mírně pokročilé
2. stupeň základní školy Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ
Střední školy Webinář – Základy Hejného vyučovací metody na 3. stupni
Střední školy Webinář – Matematická prostředí v metodě Hejného na 3. stupni
6 x 45 min. Předmatematická gramotnost Podpora učitelů v předmatematické výchově Hejného metodou
1. stupeň základní školy Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou

Pokud máte zájem uspořádat na vaší škole některý z těchto seminářů, vyplňte prosím poptávkový formulář.
Svým učitelům můžete také nabídnout některý z otevřených termínů.

VÍCEDENNÍ KURZY

TYTO NABÍZENÉ KURZY ODPOVÍDAJÍCÍ HODINOVOU DOTACÍ ŠABLONÁM MŠMT

  • Kurzy v časové dotaci 8, 16, 32, 56 a 80 x 45 min. jsou vhodné pro financování ze šablon MŠMT I a II formou zjednodušeného financování.

Otevřené termíny pro jednotlivce Poptávkový formulář pro školy/agentury/spolky

Ceny pro jednotlivce jsou uvedeny u vypsaného termínu. Ceny pro hromadná školení na školách/pro agentury/spolky v poptávkovém formuláři.

Rozsah kurzu Určeno pro pedagog. pracovníky Název kurzu
8 x 45 min. Předmatematická gramotnost Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
Předmatematická gramotnost Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou
Předmatematická gramotnost Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou – webinář
Předmatematická gramotnost Webinář – Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
1. stupeň základní školy Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
1. stupeň základní školy Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
1. stupeň základní školy Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ - webinář
1. stupeň základní školy Webinář – Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ - webinář
2. stupeň základní školy Webinář – Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
16 x 45 min. Předmatematická gramotnost Webinář – Předmatematická gramotnost v Hejného metodě
Předmatematická gramotnost Pregramotnost čísel v Hejného metodě
Předmatematická gramotnost Pregramotnost tvarů v Hejného metodě
1. stupeň základní školy Webinář – Matematika Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
1. stupeň základní školy Aritmetika v Hejného metodě pro 1. ročník ZŠ
1. stupeň základní školy Aritmetika v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník ZŠ
1. stupeň základní školy Aritmetika v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník ZŠ
1. stupeň základní školy Geometrie v Hejného metodě pro 1. ročník ZŠ
1. stupeň základní školy Geometrie v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník ZŠ
1. stupeň základní školy Geometrie v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník ZŠ
2. stupeň základní školy Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ III
2. stupeň základní školy Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ IV
2. stupeň základní školy Webinář – Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
2. stupeň základní školy Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ I
2. stupeň základní školy Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ II
32 x 45 min. 1. stupeň základní školy Matematika 1. ročníku ZŠ Hejného metodou
1. stupeň základní školy Matematika 1. - 3. ročníku ZŠ Hejného metodou
1. stupeň základní školy Matematika 3. - 5. ročníku ZŠ Hejného metodou
2. stupeň základní školy Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ III a IV
2. stupeň základní školy Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ I a II

Pokud máte zájem uspořádat na vaší škole některý z těchto seminářů, vyplňte prosím poptávkový formulář.
Svým učitelům můžete také nabídnout některý z otevřených termínů.