WEBINÁŘ – ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ V PROSTŘEDÍCH HEJNÉHO METODY

Nabídka rozvoje předmatematických představ u dětí je zajištěna v metodě Hejného ve značném a velice pestrém množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. Pracovní dílny budou rozvrženy do dvou bloků 2x 90 minut s 30 min přestávkou. Budou zaměřeny na následující oblasti: 

90 minut

Anotace: Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím zaměřeným na otevírání světa čísel způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle výukového prostředí (v MŠ). Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví, a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 

30 min přestávka 

90 minut

Anotace:  Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím zaměřeným na otevírání světa tvarů způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle výukového prostředí (v MŠ). Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví, a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 

KOMU JE URČENO

 Učitelé MŠ a přípravných tříd ZŠ, asistenti pedagoga v MŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, ředitelé MŠ a další pedagogičtí pracovníci.

  

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci získají nové podněty pro předmatematickou výchovu realizovanou Hejného metodou. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 20

FORMA

online webinář