WEBINÁŘ – PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST V HEJNÉHO METODĚ

Nabídka rozvoje předmatematických představ u dětí je zajištěna v metodě Hejného ve značném a velice pestrém množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. 

Pracovní dílny budou rozvrženy do čtyř výukových dnů. (Každý výukový den bude rozdělen do 2x 90 minut s 30 min přestávkou.) Dny budou zaměřeny na následující oblasti: 

První den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)

Anotace: Aktivní seznámení účastníků se dvěma vybraným výukovými prostředími zaměřenými na otevírání světa čísel způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. V prvním vybraném prostředí je akcentováno budování pojmu čísla jako počet a adresa, ve druhém vybraném prostředí je akcentováno budování relací (vztahů). Organizace práce třídy. Didaktické cíle výukového prostředí (v MŠ). Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví, a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 

 

Druhý den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávk
a)

Anotace: Aktivní seznámení účastníků s dvěma vybranými výukovými prostředími zaměřenými na otevírání světa tvarů způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. První vybrané prostředí je zaměřeno na rozvoj představ ve 2D geometrii, druhé vybrané prostředí je zaměřeno na rozvoj představ ve 3D geometrii.  Organizace práce třídy. Didaktické cíle výukového prostředí (v MŠ). Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví, a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 

 

Třetí den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)

Anotace: Aktivní seznámení účastníků se dvěma vybranými průřezovými tématy (jako např. Rytmus, Kombinatorika, Číslo, Tvar, Rovnost) způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. V prvním vybraném průřezovém tématu jsou akcentovány na procesy, ve druhém vybraném průřezovém tématu je akcentováno porovnávání vytvořených objektů. Organizace práce třídy. Didaktické cíle výukového prostředí (v MŠ). Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví, a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 

 

Čtvrtý den
2 x 90 minut (mezi devadesátiminutovými bloky 30 minut přestávka)

Anotace: Aktivní seznámení účastníků s dvěma vybranými výukovými prostředími zaměřenými na rozvoj digitální gramotnosti způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. První vybrané výukové prostředí je Krokování, nebo Schody, druhé vybrané výukové prostředí je Bludiště, nebo Pohádky. Organizace práce třídy. Didaktické cíle výukového prostředí (v MŠ). Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví, a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 

KOMU JE URČENO

Učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, ředitelé škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci získají nové podněty pro předmatematickou výchovu realizovanou Hejného metodou. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 8329/2021-4-241

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

16 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů – webinářů