WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V METODĚ HEJNÉHO NA 3. STUPNI

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipována průřezem na 1. stupni, jak jsou zavedena (případně pokračují) na 2. stupni a k jakým matematickým dovednostem a pojmům směřují, jaký je výhled využití prostředí na 3. stupni. 

Webinář bude členěn do dvou bloků po 90 min:

Blok A. 90 minut

Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy - práce s prostředím. 

Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek.

30 minut přestávka

Blok B. 90 minut

K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení. 

Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 2. stupni ZŠ a výhled na 3. stupeň. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům nadaným.


 

KOMU JE URČENO

Učitelé matematiky SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.


 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na třetím stupni základních škol. Seminář seznámí účastníky s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 769/2022-2-41

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

20

FORMA

online webinář

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?
Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.