ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ - WEBINÁŘ

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány v průběhu 1.- 5. ročníku se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti.  Seminář bude členěn do čtyř bloků po 90 min:
 
1. ČÁST
A. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s aritmetickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle – práce s  aritmetickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
30 min. přestávka
 
B. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s geometrickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle  – práce s geometrickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
Konec výukového dne nebo 60 min přestávka
 
2. ČÁST
C.  90 min
Řešení úloh různé úrovně a jejich gradace úloh podle obtížnosti. Tvorba úloh snadných i náročnějších a úloh s nastavitelnou obtížností. Doplňování dalších podmínek. Didaktické cíle: rozvoj schopnosti učitele vzájemně propojit více různorodých matematických situací a získat tak vhled do matematické podstaty. Různé žákovské postupy při řešení.
 
30 min přestávka
 
D. 90 min
Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na očekávanou matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Účastníci mohou v diskuzích otevírat a  řešit své specifické problémy.
 

KOMU JE URČENO

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 32695/2020-4-719

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů – webinářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.