ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU – WEBINÁŘ

Nabídka rozvoje předmatematických představ u dětí je zajištěna v metodě Hejného ve značném a velice pestrém množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. Cyklus seminářů bude členěn do čtyř bloků po 90 min:
 
1. ČÁST
A. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s aritmetickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle – práce s aritmetickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
 
30 min. přestávka
 
B. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s geometrickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle  – práce s geometrickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
 
Konec výukového dne nebo 60 min přestávka
 
2. ČÁST
C.  90 min
Zamýšlení se nad výzvami různé úrovně a jejich gradace  podle obtížnosti. Tvorba výzev/aktivit snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. Didaktické cíle: rozvoj schopnosti učitele vzájemně propojit více různorodých předmatematických situací. Evidence různých postupů při řešení výzev u dětí.
 
30 min přestávka
 
D. 90 min
Shrnující didaktický pohled na vybraná prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké dovednosti a schopnosti děti rozvíjí v těchto porstřeích s ohledem na odlišnou kognitivní a sociální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy ve zvolených aktivitách. Jaké výzvy dávat dětem, které  v těchto prostředích našly zalíbení. Účastníci mohou v diskuzích otevírat a  řešit své specifické problémy.
 

KOMU JE URČENO

Učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, ředitelé škol a školských zařízení.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Účastníci získají nové podněty pro předmatematickou výchovu v MŠ. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dětí. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 32695/2020-4-719

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

8 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8 - 15

FORMA

Cyklus seminářů – webinářů

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2200 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.