OTEVŘENÁ HODINA VEDENÁ HEJNÉHO METODOU

 

Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, a to znamená nabývat různorodé zkušenosti a ty účinně organizovat do mentálních schémat. Seminář Otevřená hodina má dva modely:

První proběhne ve třech etapách, druhý ve dvou etapách:

 

Model 1.

A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi. 

B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat. 

C. Praktický seminář na téma související s tématem otevřené hodiny a zabývající se klíčovými prvky metody – tvorba schémat matematických pojmů a vztahů a rozvoj porozumění matematice a komunikace prostřednictvím řešení úloh z některých matematických prostředí. 

 

Model 2.

A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy X. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi. 

B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat. 

 

Proces A,B se opakuje, avšak cílem sledování je jiná vyučovací hodina v jiné třídě. 

KOMU JE URČENO

Učitelé matematiky 1. st. ZŠ, učitelé matematiky 2. st. ZŠ, učitelé MŠ, inspektoři, asistenti pedagogů, pracovníci PPP a další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

 

Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. V semináři se seznámí s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Shlédnout vyučovací hodinu vedenou v duchu Hejného metody a budou následně diskutovat nejen o matematickém obsahu, ale i o roli učitele a matematickém i sociálním chování žáků. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 21847/2022-2-703

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

8-10

FORMA

Otevřená hodina a pracovní seminář

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 980 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.