ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník ZŠ

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:50 - 18:05
2. 7. 2020, 09:20 - 18:05
3. 7. 2020, 09:20 - 18:05
4. 7. 2020, 09:20 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Nevídalová
Mgr. Lenka Rybová
Mgr. Hedvika Šebková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku. 
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod. 

1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. – 3. ročník: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří mají zatím jen málo zkušeností s výukou podle Hejného metody a chtějí poznat jak obsah učiva od 1. do 3. ročníku, tak i principy výuky matematice podle Hejného metody. 
Seznámíte s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 1. – 3. roč., a s jejich mírným přesahem do 4. ročníku. Poznáte, jak lze se žáky jednotlivá prostředí zavést, a odhalíte, jaké jsou jejich cíle. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou a poznáte roli učitele v Hejného metodě. Vždy bude dostatek prostoru pro diskusi o Vašich problémech. Naučíte se pracovat s dosud vydanými učebnicemi, Hejný a kol., H-mat, o.p.s.,

DÍLNY: Úvod do HM, Krokování a Schody, Vláčky a Děda Lesoň, Autobus, Sčítací trojúhelníky, Násobilkové čtverce, Pavučiny, Skládání papíru, Krychlové stavby, Oblékání krychle, Geoboard a čtvercová mříž, Rozvoj porozumění číslům a číselným operacím, Rozvoj prostorové představivosti a porozumění tvarům.

Změna programu vyhrazena.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde