ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V MATEMATICE NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Principy vyučování matematice Hejného metodou a práce v prostředích (Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard)

Zaměření: Principy vyučování matematice Hejného metodou a práce v prostředích (Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard)

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 10. 2020, 09:00 - 16:15
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Lenka Rybová
doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32834/2018-1-895


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Zaměření:
 Principy vyučování matematice Hejného metodou a práce v prostředích (Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard)
Dílny: Role učitele, rozvoj osobnosti dítěte, podpora spolupráce, budování schémat a práce v prostředích – krokování, vláčky, sčítací trojúhelníky, dřívka a geoboardDílny: Role učitele, rozvoj osobnosti dítěte, podpora spolupráce, budování schémat a práce v prostředích – Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard

Doporučeno pro: Učitele 1. st., kteří se chtějí podrobněji seznámit s principy vyučování matematice Hejného metodou a nahlédnout do některých klíčových prostředí. Na úrovni ochutnávky účastníci poznají klíčová prostředí pro budování dobrých představ žáků o pojmu číslo a číselné operace a geometrické 2D i 3D tvary a jejich míra (obvod, obsah, objem). 

Cyklus seminářů je určen především pro učitele 1. st. ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Cyklus seminářů bude zaměřen na následující myšlenky:

 A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus)

B. Cíle výuky vedené metodou genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím. Jak se buduje propedeutika pojmů potřebných v budoucnu (zlomky, záporná čísla)

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.