SEMINÁŘE A KURZY

Pořádáme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. Nejvyhledávanější jsou tzv. šablony a letní školy.

Zúčastněte se otevřeného kurzu.

Přidejte se k 12 000 učitelům, kteří prošli našimi semináři.

Zaměření: Dělitelnost – úlohy z různých prostředí, které vedou k pojmům prvočíslo, rozklad na prvočísla, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, propojení dělitelnosti na desítkovou soustavu (algebrogramy), postupné odhalování kritérií dělitelnosti.
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 26. 5. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

Zaměření: Budování pojmu Obsah, vlastnosti rovinných útvarů – úlohy z různých prostředí, (mříž, dřívka), odhady obsahů, převody jednotek, objevení vzorce pro obsah trojúhelníka, výpočty obsahů pravoúhelníků, čtyřúhelníků s využitím geometrické manipulace
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 26. 5. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Poptejte seminář pro vaši školu