Hejného metoda pro nadané

Přemýšlíte o tom jak „nasytit“ nadané žáky, které máte ve třídách? A kteří to vlastně všichni jsou? Jak je poznáme? Jak můžeme podpořit jejich sociální, emoční, ale i kognitivní rozvoj?

Vzdělávání Hejného metodou nabízí možnost, jak v běžných podmínkách přirozeně podporovat nadané a potenciálně nadané děti od mateřských škol až po školy střední. Díky principům a gradovaným výzvám můžeme dítě rozvíjet nejen v oblasti akcelerovaných schopností, dovedností a projevů žáka, ale podpořit také oblasti, které jsou u žáka rozvité méně (často se jedná například o oblast sociálních a interpersonálních dovedností). Na seminářích si vyzkoušíte konkrétní přístupy k nadaným žákům a jak prakticky diferencovat výuku v běžné třídě, aby každý žák byl aktivní.

Semináře jsou uzpůsobeny tak, aby byly přínosné i pro učitele, kteří nemají možnost s celou třídou využívat učebnice prof. Hejného.

Přihlašování do 25. 4. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 8 míst.

Na tento termín se již nelze přihlásit

Přihlašování do 3. 5. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 5 míst.

Přihlašování do 7. 5. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 1 míst.

Nadaný žák v matematice na SŠ

Praha, 15. 5. 2024, 15:30 - 19:00, 4 x 45 min.

Přihlašování do 9. 5. 2024

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 18 míst.

SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Poptejte seminář pro vaši školu