MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V METODĚ HEJNÉHO

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány průřezem 1.- 5. ročníku.

Seminář bude členěn do několika etap: 

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím.

B. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení.

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na  matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na 2. stupni ZŠ.

Během jednoho semináře (4x45min.) se účastníci seznámí se dvěmi vybranými prostředími (viz Zaměření u vypsaných seminářů na našem webu).

Rozdělení matematických prostředí:

1. Sémantická – Krokování, Schody, Autobus, Zvířátka dědy Lesoně, Rodina, Biland

2. 2D geometrická – Vystřihování a skládání z papíru, Dřívka, Parkety, Čtverečkovaný papír, Geodeska

3. 3D geometrická – Krychlové stavby, Oblékání krychle (Švadlenka), Tělesa

4. Strukturální – Algebrogramy, Barevné trojice, Hadi, Násobilkové čtverce, Pavučiny, Součtové trojúhelníky, Sousedé, Šipkové grafy, Tabulka 100, Výstaviště 

5. Práce s daty – Cyklotrasy – Autobusové linky, Vývojové diagramy, Kombinatorika – pravděpodobnost a statistika 

Doporučená prerekvizita: Základy Hejného vyučovací metody.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce. 

KOMU JE URČENO

Cílová skupina pedagogů: Učitelé matematiky I. stupně základních škol a zájemci z řad učitelů matematiky II. stupně ZŠ, kteří s dětmi chtějí v Hejného matematice pokračovat.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 1863/2014-73

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45min

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 25

FORMA

Praktický seminář

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8000 Kč za seminář do 10 účastníků. Každý další 400 Kč. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.