WEBINÁŘ – FINANČNÍ GRAMOTNOST V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání specifikuje klíčové kompetence, které představují cílové stavy k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání. Na základě dílčích vzdělávacích cílů sestavuje mateřská škola vzdělávací nabídku, která by měla vést k získávání těchto kompetencí. Silně vnímáme narůstající potřebu na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Jsme si vědomi, že za splnění určitých podmínek můžeme již v mateřské škole vybrat a sestavit takovou vzdělávací nabídku, která bude dobrým základem pro další vzdělávání v této oblasti.

Seminář je určen pro učitele mateřských škol, které zajímá, jakým způsobem lze přispět k rozvoji základů finanční gramotnosti u dětí předškolního věku. Seminář bude zaměřen na následující oblasti:

  • Jednoduché životní situace, které zahrnují zacházení s penězi (význam peněz, nákupy, příjmy, utrácení, spoření, plánování výdajů aj.).

  • Potřeby a tužby (vůle, vytrvalost, trpělivost, zodpovědnost, rozhodování, odložená spotřeba)

  • Zdravé návyky (šetření – peněz, materiálu, věcí, energie – ochrana majetku a zdraví)

  • Hodnota (půjčování, darování, peníze, věci, lidská práce, spolupráce, lidé, dar, vracení půjčených věcí)

 

V rámci čtyřhodinového kurzu se účastník seznámí se dvěma oblastmi, ze kterých bude vybráno alespoň jedno téma. Účastník se s nimi seznámí formou prožitkového učení. 

 

Pracovní dílny budou rozvrženy do dvou bloků po 90 minutách s minimálně 30 min. přestávkou mezi bloky. Každý blok se bude věnovat jedné oblasti z výše uvedených. 

KOMU JE URČENO

 

Učitelé MŠ a přípravných tříd ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů v MŠ a další pedagogičtí pracovníci.

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Hlavní cíl kurzu: účastníci se seznámí s cíli, ke kterým lze z hlediska finanční gramotnosti směřovat v předškolním vzdělávání. Vzhledem k těmto cílům budou schopni sestavit odpovídajícím způsobem vzdělávací nabídku, která bude přispívat k položení základů finanční gramotnosti předškolních dětí. Účastníci budou mít také příležitost rozvíjet tyto pedagogické kompetence:

  • tvořit výzvy stupňované náročnosti (gradované úlohy) a využívat je při práci s dětmi,

  • analyzovat postupy dětí při řešení problémů a pracovat efektivně s chybou,

  • využívat všech dostupných forem a metod práce a vhodně je kombinovat,

  • využívat efektivně skupinovou práci, nebo naopak práci vhodně individualizovat.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 21847/2022-2-703

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

4 x 45 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

10 - 20

FORMA

on-line webinář

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.