WEBINÁŘ - BUDOVÁNÍ PŘEDMATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DĚTÍ (3–6 LET) HEJNÉHO METODOU

V letech 2011–2013 začali mít o metodu zájem i učitelé MŠ. Ptali se, co mají dělat s dětmi, aby byly dobře připravené na Hejného metodu v 1. ročníku. Proto jsme započaly již v roce 2012 první experimenty s Hejného metodou v mateřské škole a postupně vznikly materiály, které jsme pilotovaly ve spolupráci s mnoha mateřskými školami.

Ve webináři Vám představíme pojetí celé metodiky a provedeme Vás některými stěžejními myšlenkami. Z vybraných kapitol prostřednictvím videa, ale i pomůcek a formulovaných výzev ukážeme práci s dětmi.

KOMU JE URČENO

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Číslo akreditace DVPP

není akreditováno MŠMT

LEKTOŘI

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným

HODINOVÁ DOTACE

1 x 60 min.

POČET ÚČASTNÍKŮ

1000

FORMA