Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha) - 2. ročník

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku
Místo konání: FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: říjen 2019 - květen 2020, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 2. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle zelených učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý seriál seminářů:
Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.
Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům.
Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku.
Každý seminář bude členěn do několika etap: 

A. Aktivní seznámení účastníků s tematickým celkem pro dané období, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry kopírovat organizaci práce ve třídě. Účastníci se seznámí s matematickým, didaktickým i osobnostně sociálním aspektem daného tematického celku řešením úloh včetně organizace práce ve třídě. Každým setkáním bude cíleně kladen důraz na jeden z klíčových principů Hejného metody.

B. Účastníci si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii tak, aby mohli tento nástroj aktivně využívat ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti dětí ve vlastní třídě.

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.
Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů: 
Pondělí 21. říjen 2019 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Součtové trojúhelníky, Dětský park, Rytmus a Dřívka ve 2. ročníku, Klíčový princip: role učitele
Pondělí 11. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Krokování, Čtverečkovaný papír, Kombinatorika, Úlohy o věku a Práce s daty ve 2. ročníku, Klíčový princip: Budování schémat
Pondělí 2. prosinec 2019 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Autobus, Sousedé, Bludiště a výstaviště, Sova ve 2. ročníku, Klíčový princip: Prolínání témat
Pondělí 6. leden 2020 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Vláčky, Děda Lesoň, Abaku a Slovní úlohy ve 2. ročníku, Klíčový princip: Skutečná motivace
Pondělí 27. leden 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Krychlové stavby, Barevné trojice, Figurky, Skládání papíru ve 2. ročníku, Klíčový princip:Reálné zkušenosti
Pondělí 2. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Oblékání krychle, Násobilkové čtverce, Konstrukce v rovině a geoboard ve 2. ročníku, Klíčový princip: Radost z matematiky
Pondělí 23. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Parkety, Schody, Rodina, Myšlené číslo, Šifra ve 2. ročníku, Klíčový princip: Podpora spolupráce
Pondělí 6. duben 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Násobení a dělení v HM, Hadi a Pavučiny ve 2. ročníku, Klíčový princip: Vlastní poznatek
Pondělí 27. duben 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Numerace v HM, Autobusové linky, Číselná osa, Míra, odhad, obvod a obsah ve 2. ročníku, Klíčový princip: Práce s chybou
Pondělí 18. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Zlomky v HM, Mince, Sčítací tabulka, Hodiny ve 2. ročníku, Klíčový princip: Přiměřené výzvy