ARITMETIKA V HEJNÉHO METODĚ PRO 1. ROČNÍK ZŠ (ON-LINE)

Dlouhodobý on-line kurz

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

20. 2. 2021, 09:00 - 11:00
20. 2. 2021, 13:00 - 15:00
5. 3. 2021, 16:00 - 18:00
19. 3. 2021, 16:00 - 18:00
10. 4. 2021, 09:00 - 11:00
10. 4. 2021, 13:00 - 15:00
23. 4. 2021, 16:00 - 18:00
7. 5. 2021, 16:00 - 18:00
29. 5. 2021, 09:00 - 11:00
29. 5. 2021, 13:00 - 15:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Sylva Peclinovská Ph.D.
Mgr. Jan Chudík

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 2. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 17099/2019-1-537


Dlouhodobý kurz je určen především pro učitele, kteří v současné době učí v 1. ročníku. Program však bude nastaven nejen pro učitele začínající v Hejného metodě, ale i pro ty, kteří by se chtěli v metodě více zdokonalovat a využít možnosti sdílet své zkušenosti a nápady s ostatními učiteli. Kurz bude probíhat ve 2. pololetí především ve dvou a čtyř hodinových blocích, jejichž cílem bude především na základě diskutovaných situací a jevů si postupně osvojovat principy Hejného metody a uvádět je do své praxe. Nad rámec akreditace budou v tomto kurzu věnované průběžně 4 hodiny sdílení toho, jak se vám nové poznatky daří začleňovat do praxe.

Koncepce jednotlivých bloků bude vycházet ze 3 následujících oblastí:

1. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách

Kromě hlubšího seznámení s 12 principy Hejného metody se v průběhu celého kurzu budeme snažit o jejich vědomé využívání v praxi na základě analýzy i sebereflexe didaktických jevů vznikajících při vyučování, analýzy žákovských řešení i práce s videozáznamy. Společně tak budeme např. hledat odpovědi na otázky, jak připravit i organizovat vyučovací hodiny s cílem o maximální individualizaci a diferenciaci práce žáků, v souvislosti s tím na tvorbu a gradaci úloh, mapování postupu žáka v učení, jeho osobnostní rozvoj a budování jeho poznání.

2. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka

Zaměříme se na vybraná aritmetická a geometrická prostředí, se kterými žák v 1. ročníku začíná pracovat. Tato oblast organizovaná převážně ve formě praktických dílen bude nejen ukázkou práce v jednotlivých prostředích na základě řešení typologických úloh, ale především se zaměříme na sdílení praktických zkušeností a  kritických míst při uchopování prostředí žáky, na které v průběhu roku narazíme.

​3. Změna role učitele

Role učitele je zcela zásadní, ale také jeden z nejnáročnějších předpokladů konstruktivisticky vedené výuky, která je východiskem také pro Hejného metodu. V průběhu tohoto dlouhodobého kurzu se zaměříme na vnímání učitele spíše jako průvodce žáka na cestě za poznáním a moderátora třídních diskuzí při objevování světa matematiky. Pozornost bude též věnována tématu hodnocení a budování autonomie žáka při vlastním učení.

O lektorech

Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

  • lektorka a tutorka Hejného metody
  • ​diplomantka a doktorandka prof. M. Hejného
  • učitelka 1. stupně ZŠ se sedmiletou zkušeností s výukou podle Hejného metody
  • v současné době učí v 1. ročníku
  • členka Národního kabinetu Předškolního a Prvostupňového vzdělávání
Mgr. Jan Chudík
  • učitel 1. stupně ZŠ se šestiletou zkušeností s výukou podle Hejného metody
  • ​lektor Hejného metody
  • aktuálně učí v 5. ročníku
  • ředitel ZŠ Hostivice
  • Člen ŘV MAP a PS MAP - matematická gramotnost
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.