MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Slovní úlohy o penězích, Bludiště a výstaviště
Slovní úlohy o penězích, Bludiště a výstaviště, Teze XII: Stejnost v geometrii

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 4. 2019, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Seminář je součástí seriálu samostatných seminářů a je primárně určen pro učitele 1. ročníku ZŠ!

Není určeno k úhradě ze šablon – účastník se přihlašuje na jednotlivé termíny a za každý termín získá osvědčení o absolvování v časové dotaci 4 x 45 min.

Zaměření: začátečníci

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prostřednictvím vlastních aktivit seznámí s principy, na kterých je metoda i koncepce učiva vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s tím, jak zavádět klíčová prostředí zaměřená na budování porozumění matematickým pojmům, procesům (operacím), vztahům a situacím, s cíli jednotlivých prostředí a jejich potenciálem pro rozvoj žákových schopností a dovedností.

Jednotlivé semináře obsahově sledují časový harmonogram výuky v 1. ročníku, což umožní učitelům se průběžně připravovat na nadcházející období a reflektovat období uplynulé.

Každý seminář zajistí účastníkům: 

A. aktivní seznámení se s tematickým celkem pro dané období tak, aby jej mohli hned aplikovat ve své třídě. Účastník prožije organizaci práce, která simuluje organizaci práce žáků ve třídě. Účastníci se prostřednictvím řešení úloh seznámí s matematickým obsahem probírané látky a v diskusích s didaktickým zpracováním daného učiva i jeho potenciálem pro osobnostně sociální rozvoj žáků dané třídy.

B. možnost si vyzkoušet práci s gradovanými úlohami i tvořit gradované úlohy pro konkrétní žáky, ať pomalejší, nebo rychlejší.

C. seznámení se s tvorbou příprav na hodinu s využitím dostupných materiálů a pomůcek vhodných pro výuku matematice na 1. st. ZŠ Hejného metodou. Realizace příprav bude vždy diskutována a rozebírána.

D. prostor pro sdílení zkušeností s vlastní výukou, i pro analýzu žákovského chování v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Doporučujeme navštívit také další část seriálu pro 1. ročník ZŠ:

Pondělí 6. květen 2019 (14:00 – 17:30) -  Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Měření času, práce s daty, úlohy s další podmínkou, Teze XI: Proces zobecňování

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.