MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Úhel, Rovnice II v 5. ročníku
Úhel, Rovnice II v 5. ročníku

Hodinová dotace: 4 x 45min

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

30. 3. 2020, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

LEKTOŘI

Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ještě nebylo zahájeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880


Seminář je součástí seriálu samostatných seminářů a je primárně určen pro učitele 5. ročníku ZŠ!

Není určeno k úhradě ze šablon – účastník se přihlašuje na jednotlivé termíny a za každý termín získá osvědčení o absolvování v časové dotaci 4 x 45 min.

Zaměření: mírně pokročilí (alespoň 3 roky výuky matematiky Hejného metodou, ideálně v 2. – 4. ročníku ZŠ)

 

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 5. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 5. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost). Velký důraz bude kladen na matematickou podstatu jednotlivých úloh i celých prostředí.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 5. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

 

A. Předpokládá se, že účastník si předem propočítá úlohy z daného tématu (na úrovni žáka), se kterými bude na semináři pracovat. U některých úloh si vytvoří gradovanou sérii úloh s ohledem na žáky z vlastní třídy. Na semináři bude prostor pro diskuzi nad jednotlivými řešitelskými strategiemi účastníků, jejich výhodností a vhodností.

 

B. Druhá část každého semináře bude věnována didaktickým aspektům daného tématu. Očekává se, že se rozvine diskuze nad možnosti, jak danou problematiku zařazovat do výuky, které typy aktivit se účastníkům osvědčily a které nikoliv.

 

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

 

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Doporučujeme navštívit také další část seriálu pro 5. ročník ZŠ:

Pondělí 4. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematciká prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Desetinné číslo, Zlomek, Geometrie v 5. ročníku

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.