ORGANIZACE HODINY - PILOTNÍ DLOUHODOBÝ ONLINE KURZ

TENTO KURZ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!

Hodinová dotace: 20 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 2. 2021, 15:00 - 18:30
3. 3. 2021, 17:30 - 18:30
17. 3. 2021, 15:00 - 18:30
31. 3. 2021, 17:30 - 18:30
21. 4. 2021, 15:00 - 18:30
5. 5. 2021, 17:30 - 18:30
19. 5. 2021, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
není akreditováno MŠMT


TENTO KURZ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!​

Tento dlouhodobý kurz bude zaměřen na rozvoj organizačních dovedností, které lze uplatnit při plánování, realizaci a reflexi nejen hodin matematiky vedených podle principů Hejného metody. Část kurzu bude věnována pracovním dílnám na různá témata (4x4 hod. - 45min) a průběžná setkání zaměřena na sdílení a reflexi získaných dovedností (3x1hod-60min). S ohledem na nový druh kurzu zůstává v rezervě jedna hodina, která bude s největší pravděpodobností využita k prodloužení časové dotace na reflexe, popř. k individuálním dotazům a komunikaci s lektorem (vše po předchozí dohodě s účastníky). 

Celý kurz bude koncipován a naplňován s ohledem na potřeby celé skupiny. Pod jednotlivými termíny najdete krátké anotace každého setkání. Všude však zůstává široký prostor pro změny, které mohou přijít v reakci na složení skupiny a její potřeby. Dále je možné, že na některá setkání přijdou hosté, kteří nejsou zatím v plánu, opět v reakci na průběh kurzu. Věříme, že nejen tato variabilita pomůže k tomu, že kurz bude maximálně přizpůsobený potřebám a očekáváním účastníků. 

Pro koho je kurz určen?

S ohledem na koncepci a strukturu dlouhodobého kurzu předpokládáme, že kurzu se zúčastní učitelé a učitelky, které působí na 1. stupni ZŠ, kde dobrovolně vyučují matematiku Hejného metodou minimálně půl roku a v rámci dalšího vzdělávání absolvovali minimálně jednu letní školu. 

Termíny a obsah setkání:

17. 2. 2021 (4x45minut) 15.00- 18.30 téma: Příprava na vyučovací hodinu, práce s týdenními plány

Anotace: V této části kurzu se společně vrátíme ke dvanácti principům Hejného metody a s ohledem na jejich dodržování budeme připravovat vyučovací hodiny, nebo jejich části. Nejen při přípravě zohledníme roli učitele, jako průvodce. Ten organizuje hodinu, zadává žákům vhodné úlohy a řídí jejich diskuze. Společně budeme hledat výhody a nevýhody plánování vyučovací hodiny, práce s týdenními plány a dalšími možnostmi, které mohou přispět k efektivitě vzdělávacího procesu.

3. 3. 2021 (1x 60 minut)  17.30-18.30 Téma: Reflexe zkušeností, diskuze

V rámci hodinové reflexe budeme vzájemně sdílet, co jsme za uplynulé období vyzkoušeli/nevyzkoušeli, co fungovalo/nefungovalo a co ještě chceme vyzkoušet a s jakým cílem. Vzájemně se podpoříme, doplníme skupinovou energii a naladíme se na blížící se další intenzivní pracovní setkání.

17. 3. 2021 (4x 45 minut) 15.00- 18.30 téma: Možnosti skupinové práce, práce ve dvojicích, ale i naplnění individuální a samostatné činnosti + HOST

Anotace: Co může přispět k lepšímu porozumění toho, proč se chováme tak, jak se chováme, a proč se nechováme jinak. Získáme inspiraci pro řešení různých problémů souvisejících se skupinovou, ale i individuální prací s využitím pro praxi. Na základě vybraných poznatků o fungování lidského mozku budeme hledat možnosti efektivních metod a forem práce. 

31. 3. (1x 60 min) 17.30-18.30 Téma: Reflexe zkušeností, diskuze

Anotace: V rámci hodinové reflexe budeme vzájemně sdílet, co jsme za uplynulé období vyzkoušeli/nevyzkoušeli, co fungovalo/nefungovalo a co ještě chceme vyzkoušet a s jakým cílem. Vzájemně se podpoříme, doplníme skupinovou energii a naladíme se na blížící se další intenzivní pracovní setkání.

21. 4. 2021 (4x 45 minut) 15.00- 18.30 téma: Jak efektivně pracujeme s časem (využití učebních materiálů, pomůcek, práce s cíli) + HOST

Zdá se, že mnozí z nás již zjistili, že čas je jedna z nejvzácnějších komodit. V rámci dalšího bloku kurzu budeme hledat cesty, které nám pomohou maximálně využít čas ve třídě. Jakým způsobem lze pracovat s pomůckami? Jaké pomůcky a další učební materiály využíváme?  Pojmenujeme i strategie, které nám pomohou najít čas i na další činnosti, což jistě pomůže i k pracovní pohodě. 

5. 5. 2021 (1x 60 min) 17.30-18.30 Téma: Reflexe zkušeností, diskuze + HOST

Anotace: V rámci hodinové reflexe budeme vzájemně sdílet, co jsme za uplynulé období vyzkoušeli/nevyzkoušeli, co fungovalo/nefungovalo a co ještě chceme vyzkoušet a s jakým cílem. Vzájemně se podpoříme, doplníme skupinovou energii a naladíme se na blížící se další intenzivní pracovní setkání. Tato reflexe bude vedena hostem, který obohatí náš soupis možných reflexí. Cílem reflexí je i získání námětů, jak lze reflexi realizovat se žáky.

19. 5. 2021 (4x 45 minut) 15.00- 18.30 téma: Analýza vyučovací hodiny nebo momentů z výuky se zaměřením na metody a formy práce, závěrečná reflexe dlouhodobého kurzu

Podíváme se do vlastních vyučovacích hodin a vzájemně se obohatíme o zkušenosti s plánováním. Jaké nové metody a formy práce zkoušíme, co přináší a jaká mají úskalí? Poohlédneme se za celým kurzem a pokusíme se začlenit nové i stávající poznatky a zkušenosti do každodenní praxe. 

 

Provázející lektor: Lenka Rybová
Jsem učitelkou na prvním stupni základní školy před nástupem na MD ve škole malotřídního typu. S Hejného metodou jsem se seznámila při studiu na VŠ a podle principů HM se snažím pracovat nejen v hodinách matematiky osm let. Jsem lektorkou Hejného metody, věnuji se Hejného metodě a jejímu přínosu i v předškolním věku. V rámci lektorování i kolegiální podpory spolupracuji s mnoha školami a užívám si každý okamžik s dalšími lidmi, pro které je Hejného metoda celoživotní cesta dalšího vzdělávání. 
Pokud máte k nabízenému kurzu jakýkoliv dotaz, neváhejte se na mě obrátit. Využít můžete email: Lenka.Rybova@h-mat.cz. Budu se velmi těšit na setkání v kurzu a na momenty vzájemného obohacení. Ještě před začátkem kurzu vás individuálně kontaktuji, aby práce v kurzu byla od prvního momentu efektivní a přínosná.

S pozdravem,
Lenka Rybová

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde