PROHLUBUJÍCÍ KURZ PRO UČITELE HEJNÉHO METODY

Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32x45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

18. 4. 2018, 14:00 - 20:00
2. 5. 2018, 14:00 - 19:00
16. 5. 2018, 14:00 - 19:00
30. 5. 2018, 14:00 - 19:00
13. 6. 2018, 14:00 - 20:00
FZŠ Barrandov II, V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5
další termíny

LEKTOŘI

doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Prohlubující kurz pro učitele Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Zaměření: 1. stupeň ZŠ

Podstatou výuky v duchu vyučování orientovaném na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je:

  1. dobrá znalost všech didaktických prostředí jak aritmetických (sémantických i strukturálních), tak geometrických, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;
  2. dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka.

Účastníci prohlubujícího kurzu pro učitele Hejného metody ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na prohloubení svých znalostí matematických prostředí, na rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl, na poznávání možností, jak jej směřovat ke stylu konstruktivistickému, na rozvíjení dovedností individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka.

Předpokládá se, že uchazeč o kurz bude na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími, bude mít a) zkušenosti s vlastní výukou Hejného metodou (alespoň 3 roky) b) povědomí o Teorii generických modelů.

Je uvedeno šest oblastí, na které budou zaměřena jednotlivá setkání. Hodinová dotace pro každou oblast bude závislá na požadavcích a potřebách účastníků. Zde uvedená je pouze orientační.

S využitím teorie generických modelů se budeme v každé z uvedených oblastí zabývat tvorbou gradovaných úloh potřebných pro individualizaci ve třídě, analýzou žákovských řešení buď písemných, nebo na videozáznamu, budeme diskutovat úskalí dané oblasti, ukázky dobré praxe a budeme simulovat situace ve třídě. Účastníci se také seznámí s přesahem jednotlivých prostředí jak na 2. st. ZŠ, tak i směrem k mladším dětem na MŠ.

Na každé setkání bude vyžadována od účastníků spolupráce, například připravit sérii gradovaných úloh s žákovskými řešeními, popsat schéma nebo pojmovou mapu nějakého klíčového pojmu, pořídit a poslat videozáznam fragmentu výuky nebo popsat nějakou didaktickou situaci, která se odehrála ve vyučovacím procesu. V pracovních dílnách se s připravenými materiály bude pracovat a budou sloužit jako podklady k diskusím o aktuálních problémech účastníků ve vazbě na téma dílny, k prohubování schopností účinně rozvíjet mentální schémata matematických pojmů u svých žáků a jejich metakognitivní schopnosti. 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony (cyklu seminářů). Za absolvování celé šablony (cyklu seminářů) dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu (cyklus seminářů). 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Seminář se koná od počtu 6 účastníků!

Storno podmínky seminářů: 
Odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.