ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ - WEBINÁŘ

Zaměření: Operace aditivní i multiplikativní, pamětné i písemné. Automatizace číselných spojů s porozuměním
 

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 12. 2021, 15:00 - 18:30
9. 12. 2021, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Eva Janšová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ - webinář" pod č.j.:
MSMT- 32695/2020-4-719


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Zaměření: Operace aditivní i multiplikativní, pamětné i písemné. Automatizace číselných spojů s porozuměním

Forma: videokonference na platformě ZOOM

Seminář je rozdělen do 4 bloků po 90 minutách vždy s minimálně 30 minutovou přestávkou.

  Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány v průběhu 1.- 5. ročníku se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti.  Seminář bude členěn do čtyř bloků po 90 min:
 
1. ČÁST
A. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s aritmetickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle – práce s  aritmetickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
30 min. přestávka
 
B. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s geometrickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle  – práce s geometrickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
Konec výukového dne nebo 60 min přestávka
 
2. ČÁST
C.  90 min
Řešení úloh různé úrovně a jejich gradace úloh podle obtížnosti. Tvorba úloh snadných i náročnějších a úloh s nastavitelnou obtížností. Doplňování dalších podmínek. Didaktické cíle: rozvoj schopnosti učitele vzájemně propojit více různorodých matematických situací a získat tak vhled do matematické podstaty. Různé žákovské postupy při řešení.
 
30 min přestávka
 
D. 90 min
Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na očekávanou matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Účastníci mohou v diskuzích otevírat a  řešit své specifické problémy.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.