DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V MŠ - VČELKA BEEBOT

Název akreditovaného semináře: Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

30. 11. 2022, 15:30 - 19:00
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Petra Prokopová Machalová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Jednou z priorit mateřských a základních škol je do výuky zařazovat digitální techno­logie a základy programování – Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, na její myšlenky navazuje Strategie 2030+.

Na trhu je velké množství digitálních interaktivních pomůcek vhodných i pro děti před­školního věku. V několika prostředích Hejného metody existuje prostor pro jejich využi­tí. Pro ukázku jsme si vybrali robotickou včelku – Bee Bot. Včelka je vyrobená z pevného a odolné­ho materiálu. Vykonává pohyby do čtyř směrů, pohybuje se na hladké podložce a lze ji naprogramovat na sekvenci až 40 kroků. Je jednoduchá na obsluhu i pro děti mladšího předškolního věku. Při zadávání pokynů si dítě procvičuje jemnou motoriku, posiluje koncentraci pozornosti, rozvíjí schopnost orientace v rovině a plánování.

V Hejného metodě práci s robotickou včelou využijeme v prostředí Krokování, Schody, Bludiště a Pohádky.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.