HEJNÉHO METODA A PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI V MŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

14. 5. 2024, 14:30 - 18:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

LEKTOŘI

Zuzana Rauchová DiS.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 7. 5. 2024.
Zbývá 1 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Často se nadání projevuje u dětí již v předškolním věku. U vzdělávání v mateřské škole je kladen důraz na individualizaci, často je ale pro učitele náročné obsáhnout vzdělávací nabídkou široké spektrum individuálních potřeb dětí. Vzdělávání Hejného metodou nabízí možnost, jak v běžných podmínkách přirozeně podporovat a rozvíjet nejen nadané a potenciálně nadané děti. Díky principům a gradovaným výzvám můžeme dítě rozvíjet nejen v oblasti akcelerovaných schopností, dovedností a projevů dítěte, ale podpořit také oblasti, které jsou u dítěte rozvinuté méně (často se jedná například o oblast sociálních a interpersonálních dovedností). Nabídneme Vám konkrétní možnosti, jak s dětmi pracovat a jak připravit vzdělávací nabídku.

Změna programu vyhrazena.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.