ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník
1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník

Hodinová dotace: 24 x 45min

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2019, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880


Garanti LŠ: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník

Časová dotace: 24 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.

Ke každém programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod.

1. – 3. roč. začátečníci: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří mají zatím jen málo zkušeností s výukou podle Hejného metody a chtějí poznat jak obsah učiva od 1. do 3. ročníku, tak i principy výuky matematice podle Hejného metody.

Seznámíte s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 1. – 3. roč., a s jejich mírným přesahem do 4. ročníku. Poznáte, jak lze se žáky jednotlivá prostředí zavést, a odhalíte, jaké jsou jejich cíle. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou a poznáte roli učitele v Hejného metodě. Vždy bude dostatek prostoru pro diskusi o Vašich problémech. Naučíte se pracovat s dosud vydanými učebnicemi pro 1. a 2. roč., Hejný a kol., H-mat, o.p.s., seznámíte se s hlavními myšlenkami v současné době pilotovaných učebnic pro 3. roč. a s prací s pomůckami.

 

DÍLNY: Úvod do HM, Krokování a Schody, Vláčky a Děda Lesoň, Autobus, Sčítací trojúhelníky, Násobilkové čtverce, Pavučiny, Skládání papíru, Krychlové stavby, Oblékání krychle, Geoboard a čtvercová mříž

Předběžný program k nahlédnutí ZDE - změny v programu vyhrazeny!

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde