ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - velmi pokročilí
1. stupeň ZŠ - velmi pokročilí

Hodinová dotace: 24 x 45min

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2019, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880


Garanti LŠ: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - velmi pokročilí

Časová dotace: 24 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.

Ke každém programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod.

1. stupeň ZŠ – velmi pokročilí: určeno těm učitelům, kteří již absolvovali několik seminářů nebo letní školu pro pokročilé a chtějí si doplnit znalosti v dalších prostředích, propojit prostředí zaměřená na stejnou oblast matematiky a prohloubit znalosti o budování schémat některých matematických pojmů, vztahů, procesů a situací od MŠ po 2. st. Značná pozornost bude věnována roli učitele a řešení problémů, které účastníci sami navrhnou. Od účastníků se očekává aktivní spoluúčast na tvorbě některých částí programu.

 

Část programu bude předem připravená (analýzy videa, žákovských řešení, tvorba gradovaných úloh, …), část programu si účastníci budou v průběhu LŠ sestavovat ve spolupráci se svým přiděleným průvodcem podle svých individuálních potřeb v závislosti na programových a kapacitních možnostech. Součástí každodenního programu je sdílení a reflektování nově nabytých zkušeností se svým lektorem.

Předběžný program k nahlédnutí ZDE - změny v programu vyhrazeny!

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde