ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník
1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 7. 2019, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jaroslava Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garanti LŠ: Mgr. Jaroslava Kloboučková, RNDr. Eva Nováková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník

Časová dotace: 24 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy je určen pro všechny stupně škol (MŠ, 1. stupeň i 2. stupeň ZŠ) Pro všechny stupně nabízíme specializované programy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Pro 1. stupeň bude každá skupina specializována na konkrétní ročník. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které tyto učebnice přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.

Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i tři povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní školy proběhne také několik společných dílen (učitelé MŠ, 1. i 2. stupně) na různá průřezová témata. 

1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří nemají zatím žádné zkušenosti s výukou podle Hejného metody a chtějí podrobně poznat jak obsah učiva v 1. ročníku, tak i principy výuky matematice podle Hejného metody.

 

Seznámíte s podrobně klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 1. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 2. ročníku. Poznáte, jak lze se žáky jednotlivá prostředí zavést, a odhalíte, jaké jsou jejich cíle. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou. Vždy bude dostatek prostoru pro diskusi o vašich problémech. Seznámíte se s dosud vydanými učebnicemi pro 1. ročník vydanými společností H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Dílny: Krokování a Schody, Vláčky, Autobus, Sčítací trojúhelníky, Hadi, Skládání papíru, Dřívka, Krychlové stavby, Abaku, Sousedé, Dětský park, Barevné trojice, Úlohy o penězích.   

Předběžný program k nahlédnutí ZDE - změny programu vyhrazeny!

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde