ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 3. ročník
1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 3. ročník

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 7. 2019, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jaroslava Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garanti LŠ: Mgr. Jaroslava Kloboučková, RNDr. Eva Nováková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně porkočilí 3. ročník

Časová dotace: 24 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy je určen pro všechny stupně škol (MŠ, 1. stupeň i 2. stupeň ZŠ) Pro všechny stupně nabízíme specializované programy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Pro 1. stupeň bude každá skupina specializována na konkrétní ročník. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které tyto učebnice přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku.

Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i tři povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní školy proběhne také několik společných dílen (učitelé MŠ, 1. i 2. stupně) na různá průřezová témata. 

1.stupeň ZŠ mírně pokročilí 3. ročník: určeno učitelům se zkušenostmi s výukou podle Hejného metody alespoň tři roky a s již absolvovanými některými dílnami od lektorů H-mat nebo jednou letní školou pro úplné začátečníky, kteří chtějí poznat, jak a jaké poznatky se budují ve 3.ročníku ZŠ, jak se objevují různé zákonitosti, jak se dodržují principy Hejného metody ve prospěch rozvoje osobnosti žáka.

Prožijete budování klíčových matematických pojmů a poznáte, jak je dále rozvíjet od zkušeností získaných v 1. až 3. roč. k abstraktním matematickým pojmům. Naučíte se v některých úlohách gradovat obtížnost úlohy tak, abyste uměli rozvíjet jak nadaného žáka, tak pomoci i žákovi slabšímu.

Dílny: Tabulka 100 – vyvozování vztahů, Rodina, Algebrogramy, Práce s daty, Kombinatorika a pravděpodobnost, 3D geometrie, Geometrie na mříži, Zlomky, Tvorba a řešení slovních úloh, Vývojový diagram, Sousedé, Skládání papíru, SOVA.

Předběžný program k nahlédnutí ZDE - změny programu vyhrazeny!

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde