ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:20 - 17:35
2. 7. 2020, 08:50 - 17:35
3. 7. 2020, 08:50 - 17:35
4. 7. 2020, 08:50 - 13:30
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Jarka Kloboučková
Mgr. Michaela Králová Ph.D.
Mgr. Magdalena Málková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku. 
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod. 

1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě. Předpokládáme, že účastník začne učit od září 2020 v 1. ročníku podle modrých učebnic Hejný a kol., H-mat, o.p.s. a dosud nemá žádné, nebo jen malé zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody.
Důkladně se seznámíte s klíčovými prostředími, která se otevírají v 1. roč., s jejich cíli, didaktickým zpracováním i s jejich mírným přesahem do dalšího ročníku. Prožijete a prodiskutujete, jak prostředí lze zavádět, a poznáte, jaké jsou možnosti pro práci se žáky různé úrovně. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou a seznámíte se vlastním prožitkem s rolí učitele v Hejného metodě. Vždy bude dostatek prostoru pro diskusi o Vašich problémech. Naučíte se pracovat s modrými učebnicemi pro 1. roč., Hejný a kol., H-mat, o.p.s. a s potřebnými pomůckami. 

DÍLNY: Úvod do HM, Krokování a Schody, Autobus, Sčítací trojúhelníky, Hadi, Vláčky, Skládání papíru, Dřívka, Krychlové stavby, Dětský park, Budování představ o čísle a číselných operacích (+, -). Budování představ o geometrických objektech. Každou dílnu bude provázet diskuse o práci s učebnicí a pomůckami. 

Změna programu vyhrazena.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde