ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 3. - 5. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 3. - 5. ročník ZŠ

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:30 - 17:45
2. 7. 2020, 09:00 - 17:45
3. 7. 2020, 09:00 - 17:45
4. 7. 2020, 09:00 - 13:30
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Valerie Fukárková
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Lucie Angerová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku. 
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod. 

1. stupeň ZŠ - začátečníci 3. – 5. ročník: určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří mají zatím jen nepatrně zkušeností s výukou podle Hejného metody a od září 2020 budou učit ve 3., 4., nebo 5. roč.
Poznáte, jak žáci pracují v jednotlivých prostředích v nižších ročnících, jaké poznatky si přináší ze 3. roč. a jak se na ně dále navazuje. Aktivně se seznámíte s řešením i tvorbou úloh v jednotlivých prostředích a s matematickými myšlenkami, které jednotlivá prostředí přináší. Naučíte se vést žáky k „objevům“, k odhalení některých zákonitostí a jak využívat některých prostředí i k rozvoji kalkulativních dovedností žáků. 

DÍLNY: Principy HM, Krokování a Schody, Práce s číslem jako veličinou – Vláčky, Děda Lesoň, Mince a Váhy, Součtové trojúhelníky, Násobilkové čtverce, Šipkové grafy, Slovní úlohy, Rovnice, Pavučiny, budování geometrických pojmů v prostředí Skládání papíru, Dřívka, Geoboard a čtvercová mříž, rozvoj prostorové představivosti v prostředí Krychlové stavby, Oblékání krychle.

Změna programu vyhrazena.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde