ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 1. - 3. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 1. - 3. ročník ZŠ

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:40 - 17:55
2. 7. 2020, 09:10 - 17:55
3. 7. 2020, 09:10 - 17:55
4. 7. 2020, 09:10 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Tereza Kottová
Mgr. Bc. Pavla Vinklerová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku. 
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod. 

1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 1. – 3. ročník: určeno učitelům se zkušenostmi s výukou podle Hejného metody asi do tří let a s již absolvovanými některými dílnami od lektorů H-mat nebo jednou letní školou pro úplné začátečníky, kteří chtějí poznat, jak se budují jednotlivé matematické poznatky od 1. do 3. ročníku a chtějí si hlouběji osvojit principy Hejného metody na základě vlastních aktivit.
Vlastním prožitkem a prací v různých prostředích poznáte, jak se budují a rozvíjejí důležité matematické pojmy 1.-3. ročníku s výhledem i do dalších ročníků. Poznáte, jak přivést i menší žáky k „objevům“, k odhalení některých zákonitostí, jak pomocí gradovaných úloh nastavovat obtížnost úloh přiměřeně úrovni každého žáka i jak rozvíjet kalkulativní dovednost žáků. 

DÍLNY: Principy HM, budování představ o záporných číslech v prostředí Krokování a Schody, Práce s číslem jako veličinou – Vláčky, Děda Lesoň a Mince, odhalování vazeb v prostředí Autobus, Sčítací trojúhelníky, Násobilkové čtverce, Pavučiny, budování geometrických pojmů v prostředí Skládání papíru, Dřívka, Geoboard a čtvercová mříž, rozvoj prostorové představivosti v prostředí Krychlové stavby, Oblékání krychle

Změna programu vyhrazena. Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde