ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:20 - 17:35
2. 7. 2020, 08:50 - 17:35
3. 7. 2020, 08:50 - 17:35
4. 7. 2020, 08:50 - 13:30
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Michaela Králová Ph.D.
Mgr. Magdalena Málková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku. 
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod. 

1. stupeň ZŠ – pokročilí: určeno učitelům se zkušenostmi s výukou podle HM více než tři roky, s již absolvovanými některými dílnami od lektorů H-mat nebo letní školou, kteří chtějí poznat průběh budování vybraných jak aritmetických, tak geometrických pojmů, vztahů a procesů během 1. st. ZŠ s mírným přesahem jak dolů na MŠ, tak nahoru do 6. roč.

Ucelíte si přehled o tom, jak se budují v Hejného metodě pojmy (např. číslo, zlomek, rovnice, desetinné číslo, …), jak se odhalují vztahy jak aritmetické, tak geometrické, jaké kognitivní i metakognitivní schopnosti se rozvíjejí v různých oblastech jako např. práce s daty i kombinatorika. Nahlédnete i do 6. ročníku. Prožijete si roli učitele, který především iniciuje a moderuje diskusi žáků a předkládá problémy a úlohy přiměřené úrovně.

DÍLNY: Principy Hejného metody, T 100 – vyvozování vztahů, Šipkové grafy, Práce s daty, Kombinatorika a pravděpodobnost, 3D geometrie a sítě těles, Úlohy o věku, Rovnice, geometrie na mříži, geometrické konstrukce, Slovní úlohy

Změna programu vyhrazena. Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde