ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - velmi pokročilí
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - velmi pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:00 - 17:30
2. 7. 2020, 09:00 - 17:30
3. 7. 2020, 09:00 - 17:30
4. 7. 2020, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se není možné přihlásit (přihlašování ještě nebylo zahájeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)


V případě zájmu o tuto skupinu nás, prosím, kontaktujte na email: seminare@h-mat.cz

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami potřebnými pro výuku. 
Ke každému programu bude nabídnuto několik dobrovolně volitelných dílen na různá témata – buď některá prostředí, nebo průřezová témata, nebo obecná témata jako hodnocení, práce s rodiči, rozvoj osobnosti žáka apod. 

 1. stupeň ZŠ – velmi pokročilí: určeno těm učitelům, kteří již absolvovali několik seminářů nebo letní školu pro pokročilé a chtějí si prohloubit a doplnit znalosti v dalších prostředích, propojit prostředí zaměřená na stejnou oblast matematiky a prohloubit znalosti o budování schémat některých matematických pojmů, vztahů, procesů a situací od MŠ po 2. st. Značná pozornost bude věnována roli učitele a řešení problémů, které účastníci sami navrhnou, a také přesahům do vyšších ročníků. Od účastníků se očekává aktivní spoluúčast na tvorbě některých částí programu. 

Větší část programu bude předem připravená (propojení sémantických aritmetických prostředí, strukturálních aritmetických prostředí, manipulativních geometrických, grafických geometrických, analýzy videa z vyučovací hodiny, z práce se žákem, žákovských řešení, tvorba gradovaných úloh, postup při odhalování nových pojmů, vztahů, …), část programu si účastníci budou v průběhu LŠ sestavovat ve spolupráci se svým přiděleným průvodcem podle svých individuálních potřeb v závislosti na programových a kapacitních možnostech. Součástí každodenního programu je sdílení a reflektování nově nabytých zkušeností se svým lektorem.

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde