ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - 4. a 5. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - 4. a 5. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2020, 09:00 - 17:30
8. 7. 2020, 09:00 - 17:30
9. 7. 2020, 09:00 - 17:30
10. 7. 2020, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jitka Vokšická
Mgr. et Bc. Jana Kamarádová
Mgr. Michaela Králová Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

 

Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy.

Pro vyučující na I. stupni nabízíme program pro jednotlivé ročníky (1. + 2. ročník, 3. ročník, 4. + 5. ročník), kde se budou účastníci zabývat konkrétními prostředími z uvedených ročníků, vždy s výhledem do dalšího ročníku. Dále nabízíme dva specializované programy. Jednak program pro začátečníky v Hejného metodě bez ohledu na to, v kterém ročníku budou učit. Zde bude hlavním cílem seznámit účastníky s filozofií Hejného metody (podrobně s jednotlivými principy), částečně se seznámí s ukázkami z různých prostředí, ale vždy jen na základní úrovni.  Druhým speciálním programem bude program pro velmi pokročilé v Hejného metodě. Tento program není zaměřen na jednotlivé ročníky, ale také podrobně na jednotlivé principy s ohledem na osobnostně sociální rozvoj žáků ve výuce matematiky a na hlubší porozumění matematickým a didaktickým aspektům Hejného metody v různých ročnících I. stupně.

Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i dvě povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní školy proběhne také několik společných dílen (učitelé 1. i 2. stupně) zaměřených na různá průřezová témata. 

1.stupeň ZŠ zaměření na 4. a 5. ročník: určeno všem, kteří chtějí podrobně poznat především obsah učiva ve 4. a 5. ročníku, ale samozřejmě i některé principy výuky matematice podle Hejného metody.

Seznámíte se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky ve 4. a 5. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 6. ročníku. Budeme diskutovat o splnění výstupů z RVP za II. období. Naučíte se v některých prostředích gradovat obtížnost úlohy tak, abyste uměli rozvíjet jak nadaného žáka, tak pomoci i žákovi slabšímu. V průběhu všech dílen prožijete principy výuky matematiky Hejného metodou. Vždy bude prostor pro diskusi o vašich problémech. Seznámíte se s vhodnými pomůckami pro výuku matematiky Hejného metodou ve 4. a 5. ročníku.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde