ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - velmi pokročilí (bez zaměření na konkrétní ročník)

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2022, 09:00 - 18:00
2. 7. 2022, 09:00 - 18:00
3. 7. 2022, 09:00 - 18:00
4. 7. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Blažová
Mgr. Gabriela Hlavatá
Mgr. Marta Kuchaříková
Mgr. Jitka Linhartová
Mgr. Romana Adamcová
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Jitka Vokšická
Mgr. Daniel Vybíral
Mgr. Jan Zapletal
Mgr. Lenka Krčálová Ph.D.
Jarka Kloboučková
PhDr. Štěpán Ročák
Mgr. Petra Sadílková
Mgr. Jana Kotrbatá

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

 

1. stupeň – velmi pokročilí (bez zaměření na konkrétní ročník)

Program je vhodný pro účastníky, kteří mají bohaté zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň dvou letních škol nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou nejméně dva roky, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z různých ročníků.
Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. Část dílen bude zaměřena na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu, druhá část bude zaměřena na tzv. „měkké“ dovednosti učitele. V jednotlivých dílnách bude mít možnost seznámit se s gradovanými úlohami a zároveň si vyzkouší dovednosti klíčové při práci se třídou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Nabídneme účastníkům hlubší vhled do toho, jak prostřednictvím matematiky přemýšlíme o dítěti a posouváme ho nejen v matematických znalostech, dovednostech a schopnostech, ale i v měkkých dovednostech (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita).
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Budování pojmů číslo a veličina, Shodná zobrazení v rovině a prostoru, Číselná osa a rozšiřování číselných oborů, Práce s daty (tvorba a čtení tabulek a grafů), Sítě těles, Vývojový diagram, Příprava na hodinu a práce s cíli, Diagnostika žáka a individualizace výuky, Reflektivní techniky a formativní hodnocení v HM, Organizace hodiny.


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde