ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - velmi pokročilí (bez zaměření na konkrétní ročník)

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2022, 09:00 - 18:00
2. 7. 2022, 09:00 - 18:00
3. 7. 2022, 09:00 - 18:00
4. 7. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

 

1. stupeň – velmi pokročilí (bez zaměření na konkrétní ročník)

Program je vhodný pro účastníky, kteří mají bohaté zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň dvou letních škol nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou nejméně dva roky, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z různých ročníků.
Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. Část dílen bude zaměřena na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu, druhá část bude zaměřena na tzv. „měkké“ dovednosti učitele. V jednotlivých dílnách bude mít možnost seznámit se s gradovanými úlohami a zároveň si vyzkouší dovednosti klíčové při práci se třídou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Nabídneme účastníkům hlubší vhled do toho, jak prostřednictvím matematiky přemýšlíme o dítěti a posouváme ho nejen v matematických znalostech, dovednostech a schopnostech, ale i v měkkých dovednostech (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita).
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Budování pojmů číslo a veličina, Shodná zobrazení v rovině a prostoru, Číselná osa a rozšiřování číselných oborů, Práce s daty (tvorba a čtení tabulek a grafů), Sítě těles, Vývojový diagram, Příprava na hodinu a práce s cíli, Diagnostika žáka a individualizace výuky, Reflektivní techniky a formativní hodnocení v HM, Organizace hodiny.


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde