ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník
1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 8. 2019, 09:00 - 14:00
ZŠ Ostrava - Hrabová,Paskovská 46,720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

LEKTOŘI

Renáta Zemanová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 300 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garanti LŠ: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., RNDr. Eva Nováková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. ročník

Časová dotace: 32 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž budou účastníci řešit typové úlohy aritmetických i geometrických prostředí 1. ročníku, stručně nahlédnou na jejich vývoj do ročníku následujícího a budou diskutovat metodiku práce s učebními materiály a pomůckami.

V úvodní dílně budou s odkazem na teoretické zdroje prezentovány zkušenosti s naplňováním cíle a principů Hejného metody s přihlédnutím k 1. ročníku. Následující dílny budou věnovány klíčovým prostředím 1. ročníku (Krokování, Schody, Autobus, Vláčky, Dětský park, Dřívka, Skládání a stříhání papíru, Krychlové stavby), rozvoji počátečních představ dětí (porovnávání, uspořádání, počet), problematice aritmetických operací a práci s daty (třídění, evidence tabulkou...). V dalších dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a dalšími učebními materiály pro 1. ročník. Závěrečná dílna bude obsahovat obecnější problematiku výuky (gradované úlohy, hodnocení) s přihlédnutím k 1. ročníku. V závěru nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou. 

Po skončení hlavní části programu v každém dni si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu.

 

Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou nikdy nevyučovali nebo mají za sebou jen krátký čas výuky. Po absolvování letní školy bude účastník schopen s porozuměním vést výuku matematiky zejména v 1. ročníku ZŠ. 

Detailní program bude upřesněn.

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.