ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí
1. stupeň ZŠ - pokročilí

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 8. 2019, 09:00 - 14:00
ZŠ Ostrava - Hrabová,Paskovská 46,720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

LEKTOŘI

Renáta Zemanová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 300 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garanti LŠ: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., RNDr. Eva Nováková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí

Časová dotace: 32 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž účastníci budou řešit typové úlohy aritmetických i geometrických prostředí, stručně nahlédnou na jejich vývoj do vyššího stupně a budou diskutovat metodiku práce s učebními materiály a pomůckami.

První část dílen bude věnována rozvíjejícím aktivitám v prostředích 1. stupně (Krokování, Schody, Autobus, Krychlové stavby a krychlová tělesa, Čtvercová mříž, Pavučiny, Číselné grafy, Cyklotrasy, Tělesa a jejich sítě) a problematice zlomků, rovnic, kombinatoriky, pravděpodobnosti a zobecňování napříč prostředími. V dalších dílnách si účastníci budou moci zvolit některé z jiných prostředí, které je zajímají. V posledních dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a dalšími učebními materiály ročníku, který si účastník zvolí. Závěrečná dílna bude obsahovat obecnější problematiku výuky (gradované úlohy, hodnocení). V závěru nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou. 

Po skončení hlavní části programu v každém dni si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu.

Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou již delší dobu vyučovali. Po absolvování letní školy bude účastník schopen s hlubším porozuměním vést výuku matematiky v libovolném ročníku 1. stupně ZŠ.  

Detailní program bude upřesněn.

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.