ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 3. - 5. ročník: Plynulý přechod z matematiky 1. stupně na vyšší stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 3. - 5. ročník: Plynulý přechod z matematiky 1. stupně na vyšší stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 8. 2020, 09:00 - 17:15
18. 8. 2020, 08:30 - 16:45
19. 8. 2020, 08:30 - 16:45
20. 8. 2020, 08:30 - 16:45
21. 8. 2020, 08:30 - 12:30
ZŠ Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Nevídalová
Jiří Rozehnal
doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 300 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 3. - 5. ročník: 
Obsah je zaměřen na rozvoj číselných a prostorových představ s důrazem na vyšší ročníky 1. stupně ZŠ a následný plynulý přechod na 2. stupeň ZŠ nebo víceletá gymnázia. Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž budou účastníci prostřednictvím řešení typových úloh diskutovat matematický obsah, didaktické aspekty a metodologii práce s učebními materiály a pomůckami. Získají náměty pro individualizaci výuky.
První část dílen bude věnována rozvíjejícím aktivitám ve vybraných prostředích 1. stupně a problematice násobení, zlomků, rovnic, kombinatoriky, pravděpodobnosti a zobecňování napříč prostředími. V dalších dílnách si účastníci budou moci zvolit některá z jiných prostředí, které je zajímají. V posledních dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a dalšími učebními materiály ročníku, který si každý účastník může libovolně zvolit. Závěrečné dílny budou obsahovat komplexnější problematiku výuky s přihlédnutím k 3. – 5. ročníku a náměty pro přípravu žáků k matematickým soutěžím a přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. V každém okamžiku Letní školy nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou. 
Po skončení hlavní části denního programu si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu.
Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou již delší dobu vyučovali. Po absolvování letní školy bude účastník schopen s hlubším porozuměním vést výuku matematiky v libovolném ročníku 1. stupně ZŠ. 

Změna programu vyhrazena.

Možnosti ubytování v dostupnosti MHD:

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.