ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 4. - 5. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 4. - 5. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 7. 2021, 09:00 - 17:30
20. 7. 2021, 09:00 - 17:30
21. 7. 2021, 09:00 - 17:30
22. 7. 2021, 09:00 - 17:30
23. 7. 2021, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Tereza Kottová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)
 

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům 1. stupně základní školy a dalším pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i rodičům žáků 1. stupně základní školy. Tato letní škola je určena také učitelům na malotřídním typu škol, kde se vyučuje Hejného metoda. Na letní škole bude celkem 5 skupin, rozdělených podle zkušeností účastníků s výukou Hejného metody. Program bude pro každou skupinu postaven tak, aby se účastníci seznámili s vybranými prostředími, popř. si prohloubili své znalosti a získali hlubší pochopení nabízených prostředí s důrazem na budování některých pojmů  jak v aritmetice, tak geometrii. V úvodních dílnách se účastníci seznámí, resp. prohloubí své znalosti o didaktických principech Hejného metody. Do programu každé skupiny jsou zařazeny tzv. průřezové dílny a práce s učebnicemi. Před letní školou si budou moci účastníci vybrat z několika nabízených dílen podle svých preferencí - ty dílny, které získají největší počet hlasů budou zařazeny do pevného programu dané skupiny. S ohledem na epidemiologickou situaci budou popř. na místě vypsány večerní dobrovolné dílny.   
 

Skupina: 1. stupeň - začátečníci 4. – 5. ročník

Skupina Začátečníci 4. - 5. ročník je určena těm, kteří s výukou matematiky Hejného metodou nemají žádné nebo malé zkušenosti a jejich zájem vede do 4. - 5. ročníku. Účastníci se seznámí s některými z didaktických prostředí, se kterými ve v daných ročnících převážně pracuje s odkazem na poznatky, které si děti přinášejí již ze 3. ročníku. Pojmenují, jaký je didaktický potenciál vybraných prostředí, jaký je jejich cíl. Sami si vyzkoušejí odhalení některých zákonitostí. Všechny dílny budou prostoupeny principy výuky Hejného metodou, účastníci si tak sami prožijí, jak dané principy přirozeně do výuky integrovat. 

Dílny: Krokování a Schody (záporné číslo, nula, mínus před závorkou), Vláčky a Děda Lesoň, Mince a Váhy, Násobilkové čtverce, Rovnice, Geoboard a čtvercová mříž, Krychlové stavby a zobrazení, Zlomky (vč Egyptské dělení chlebů), Tělesa (objem a povrch), Tabulka 0-99, Slovní úlohy, Čtvercová mříž, Učebnice

Povinně-volitelné dílny: Součtové trojúhelníky x Šipkové grafy (Hadi), Manipulativní geometrie x Budování geometrických pojmů v prostředí Skládání papíru


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.