ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - pokročilí 1. - 3. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 1. - 3. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 7. 2021, 09:00 - 17:30
20. 7. 2021, 09:00 - 17:30
21. 7. 2021, 09:00 - 17:30
22. 7. 2021, 09:00 - 17:30
23. 7. 2021, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Tereza Kottová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)
 

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům 1. stupně základní školy a dalším pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i rodičům žáků 1. stupně základní školy. Tato letní škola je určena také učitelům na malotřídním typu škol, kde se vyučuje Hejného metoda. Na letní škole bude celkem 5 skupin, rozdělených podle zkušeností účastníků s výukou Hejného metody. Program bude pro každou skupinu postaven tak, aby se účastníci seznámili s vybranými prostředími, popř. si prohloubili své znalosti a získali hlubší pochopení nabízených prostředí s důrazem na budování některých pojmů  jak v aritmetice, tak geometrii. V úvodních dílnách se účastníci seznámí, resp. prohloubí své znalosti o didaktických principech Hejného metody. Do programu každé skupiny jsou zařazeny tzv. průřezové dílny a práce s učebnicemi. Před letní školou si budou moci účastníci vybrat z několika nabízených dílen podle svých preferencí - ty dílny, které získají největší počet hlasů budou zařazeny do pevného programu dané skupiny. S ohledem na epidemiologickou situaci budou popř. na místě vypsány večerní dobrovolné dílny.   

Skupina: 1. stupeň - pokročilí 1. – 3. ročník

Skupina Pokročilí 1. - 3. ročník je určena těm, kdo již absolvovali vzdělávací semináře Hejného metody a s výukou matematiky Hejného metodou mají již zkušenosti. V rámci letní školy účastníci prohloubí své znalosti z některých prostředí Hejného metody, stejně jako si hlouběji osvojí principy Hejného metody. V rámci jednotlivých dílen se účastníci hlouběji seznámí s jednotlivými prostředími, jejich matematickým i didaktickým potenciálem, odhalí některé zákonitosti. V dílnách se lektoři již budou zabývat zaváděním prostředí pouze okrajově, hlavní důraz bude kladen na hloubku daných prostředí typických pro dané ročníky s výhledem na ročníky vyšší. 

Dílny: Budování představ o záporných číslech v prostředí Krokování a Schody, Práce s číslem jako veličinou – Vláčky, Děda Lesoň a Mince, Odhalování vazeb v prostředí Autobus, Sčítací trojúhelníky, Násobení, Dřívka, Geoboard a čtvercová mříž, Krychlové stavby II, Oblékání krychle, Tabulka 0-99, Obvod a obsah, Slovní úlohy, Učebnice

Povinně-volitelné dílny: Násobilkové čtverce x Pavučiny x Rodina; Sítě těles x budování geometrických pojmů v prostředí Skládání papíru

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.