ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - pokročilí
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

26. 7. 2021, 09:00 - 17:30
27. 7. 2021, 09:00 - 17:30
28. 7. 2021, 09:00 - 17:30
29. 7. 2021, 09:00 - 17:30
30. 7. 2021, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant. Mgr. Michaela Králová, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)
 

Tato letní škola nabízí dva programy pro učitele prvního stupně ZŠ – pro začátečníky a pokročilé. V každém programu se účastníci praktickou formou seznámí s vybranými prostředími, principy Hejného metody, s učebnicemi vydanými H-mat, o.p.s. a novinkami, které tyto učebnice přinášejí a dále s pomůckami potřebnými pro výuku.  Po ukončení povinného programu budou moci účastníci dobrovolně navštívit také večerní volitelné dílny, které budou vypisovány na místě, a to i na základě jejich aktuálních požadavků, které vyvstanou např. na konkrétních dílnách.
 

Skupina: 1. stupeň - pokročilí

Určeno pro učitele s určitými zkušenostmi s Hejného metodou (odučeno alespoň 2 roky v různých ročnících), kteří mají zájem proniknout hlouběji do vybraných prostředí a získat představu o jejich propojení a přesahu. Pozornost bude věnována praktické dovednosti gradování úloh, hodnocení a diagnostice žákovských řešení. Ve všech dílnách prožijete principy Hejného metody, poznáte roli učitele, v diskusích se budeme společně věnovat potížím v rámci vašeho řešitelského procesu či úskalím při realizacích ve třídě. 

Dílny: Slovní úlohy, Zlomky, Data, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Závislosti a vztahy, Rovnice, Mříž, 3D geometrie, Euklidovské konstrukce, Gradace a gradovaný test, Diagnostika žákovských řešení, Izomorfismus

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.