ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: Začínající učitel Hejného metody v 1. ročníku ZŠ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

11. 7. 2022, 09:00 - 17:30
12. 7. 2022, 08:30 - 17:00
13. 7. 2022, 08:30 - 17:00
14. 7. 2022, 08:30 - 17:00
15. 7. 2022, 08:30 - 13:00
ZŠ Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Začínající učitel Hejného metody v 1. ročníku ZŠ

Kurz je určen pro učitele, kteří:

  • metodou nikdy neučili nebo mají jen málo zkušeností,
  • neznají nebo se nepokoušejí aplikovat principy Hejného metody ve vlastní výuce,
  • plánují začít metodou učit od 1. ročníku ZŠ nebo si chtějí zopakovat didaktické postupy pro 1. ročník ZŠ.

Náplní kurzu bude zavádění didaktických prostředí Hejného metody obsažených v učebnici pro 1. ročník ZŠ a jejich propojení v matematických tématech tohoto ročníku. Důraz bude kladen na vizualizaci, manipulaci, dramatizaci a další nástroje vhodné pro budování dobrému porozumění. Kurz bude realizován formou praktických dílen, kde mohou účastníci v roli žáků procházet stejnou cestou objevů, slepých uliček, zklamání a radostí jako oni. V úvodu kurzu budou představeny principy Hejného metody, v průběhu kurzu aplikovány v konkrétních situacích, v závěru kurzu reflektovány. Témata 1. ročníku budou probrána do hloubky.

Možné ubytování v okolí:  https://www.lc-hotel.cz/index.php/cs/

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.