ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:00 - 17:15
2. 7. 2020, 08:30 - 17:15
3. 7. 2020, 08:30 - 17:15
4. 7. 2020, 08:30 - 13:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Martina Hálová
Mgr. Anna Kuřík Sukniak
Mgr. Lenka Krčálová Ph.D.
Ing. Stanislava Daňková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
  • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,
  • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
  • pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
 
Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh, průřezová dílna

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z MŠ, 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 1 volitelnou dílnu.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 24 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde